Růst českého průmyslu táhla v dubnu výroba automobilů

Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %.

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 5,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,15 p. b., pokles o 5,8 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  a výroba elektrických zařízení.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v dubnu 2019 meziročně vzrostly o 7,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 11,3 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,5 p. b., růst o 15,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 8,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství.

„Celkově však lze hodnotit dubnová čísla z průmyslu pozitivně, čísla jsou až tak příznivá v kontextu výsledků šetření mezi podniky, že je otázkou, zda se nejedná spíše o jednorázový efekt, který v příštích měsících odezní. Nejistota ohledně vývoje globální ekonomiky totiž zůstává vzhledem k eskalujícím obchodním velkým nadále vysoká, což bude mít dopad i na tuzemský průmysl. Ten v loňském roce rostl mírně nad 3 % pro letošní rok předpokládáme zpomalení k 1,5 %,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2019 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2019 meziročně vzrostla o 8,4 %.

Newsletter