Růst ekonomické aktivity byl na začátku roku mírně nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,9 %. V mezičtvrtletním vyjádření se přitom ekonomická aktivita zvýšila o 1,3 %. V porovnání s prognózou ČNB tak byl vykázaný ekonomický růst v úvodu letošního roku vyšší o 0,4 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním pohledu.

Odchylka meziročního růstu HDP od predikce ČNB směrem nahoru byla dána vyšší než prognózovanou tvorbou hrubého kapitálu. Ta odrážela výraznější zmírnění poklesu fixních investic. Potvrzuje se tak, že odeznívá negativní vliv loňského propadu vládních investic z důvodu jen pozvolného náběhu nového programového období fondů EU. Současně znatelně oživil růst soukromých investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Na vyšší než očekávané tvorbě hrubého kapitálu se podílel i méně záporný příspěvek změny stavu zásob. Také meziroční růst spotřeby vlády byl o něco vyšší, než ČNB očekávala.

Růst spotřeby domácností naopak lehce zaostal za prognózou, nicméně tato složka poptávky nadále zůstává nejvýraznějším a rovněž nejstabilnějším tahounem domácího ekonomického růstu. Kladný příspěvek čistého exportu byl oproti prognóze také o něco nižší, když růst celkového dovozu předčil očekávání ČNB poněkud výrazněji, než tomu bylo v případě vývozu. Pozorované výrazné zrychlení růstu exportu zboží a služeb začátkem letošního roku nicméně potvrdilo názor ČNB, že jeho zpomalení koncem loňského roku bylo jen dočasné.

V souhrnu lze konstatovat, že v prvním čtvrtletí 2017 došlo ke  zrychlení růstu české ekonomiky, a to ještě ve větší míře, než ČNB prognózovala. Růst HDP by měl dle stávající prognózy ČNB v letošním roce dosáhnout necelých 3 % a na podobné úrovni setrvat i v roce 2018. Tuzemská ekonomika se tak bude nadále nacházet poblíž svého potenciálu. Zvyšování domácí ekonomické aktivity přitom bude taženo především robustní dynamikou spotřeby domácností, která odráží optimismus spotřebitelů v prostředí pokračujícího růstu zaměstnanosti a mezd. Investice, a to především ve vládním sektoru, oživí v důsledku obnoveného čerpání evropských fondů. Česká ekonomika bude vedle toho nadále těžit z pokračujícího růstu poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. Kladný příspěvek čistého vývozu k vývoji české ekonomiky však postupně odezní, a to v důsledku zrychlení domácí poptávky, který zvyšuje dovoz, a také posilujícího kurzu koruny.

Newsletter