Růst ekonomické aktivity byl ve 3Q v souladu s prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 5 %. V mezičtvrtletním vyjádření se přitom ekonomická aktivita zvýšila o 0,5 %. Vykázaný ekonomický růst tak byl ve třetím čtvrtletí zcela v souladu s prognózou ČNB, a to jak v meziročním tak i mezičtvrtletním vyjádření.

Ve struktuře meziročního růstu HDP byly přitom vůči prognóze ČNB zaznamenány jen malé odchylky. V souladu s očekáváním ČNB pokračoval ve třetím čtvrtletí dynamický růst spotřeby domácností, v němž se nadále projevoval silný trh práce a z něj plynoucí zvýšené příjmy domácností. Překvapením nebyl ani pokračující mírný meziroční růst spotřeby vlády. Rovněž tak se potvrdil předpoklad ČNB, že si růst fixních investic uchová své vysoké tempo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. O něco vyšší než očekávaný příspěvek tvorby zásob byl pak z hlediska vlivu na HDP kompenzován mírně nižším kladným příspěvkem čistého vývozu.

V souhrnu lze konstatovat, že ve třetím čtvrtletí letošního roku došlo k dalšímu zrychlení meziročního růstu české ekonomiky v souladu s tím, co ČNB očekávala. Podle stávající prognózy ČNB dosáhne růst české ekonomiky v letošním roce 4,5 %, v následujících dvou letech jeho tempo zvolní. Ekonomika se bude nadále nacházet nad svým potenciálem. Zvyšování domácí ekonomické aktivity bude taženo především robustním růstem spotřeby domácností. Ten odráží optimismus spotřebitelů v prostředí vysoké dynamiky jejich příjmů. Rovněž investice nadále porostou, a to vedle soukromého sektoru také ve vládním sektoru v důsledku zvýšeného čerpání evropských fondů.

Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky přispívat i prostřednictvím výrazného zvýšení platů ve veřejné sféře a zvyšování důchodů i sociálních dávek. Ekonomika bude dále těžit ze stabilního růstu poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. Kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP však postupně odezní v důsledku posílení kurzu koruny a zrychlení dovozně náročné domácí poptávky. Měnová politika bude svým zpřísňováním v kurzové i úrokové složce působit proti přehřívání domácí ekonomiky.

Newsletter