Na trhy se vrátila averze k riziku. Evropské akcie padají, stejně tak i futures amerických. Evropské výnosy rostou, americké jen mírně. Dolar se proti euru obchoduje bez jasnějšího směru na úrovni otevírací ceny. Procyklické měny slábnou, měny regionu, mimo zlotý, také.

Růst ekonomické aktivity byl ve čtvrtletí pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,4 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,4 %. V menší míře zpomalila dynamika hrubé přidané hodnoty (na 4,5 % meziročně a 0,7 % mezičtvrtletně). Meziroční růst HDP tak po loňských velmi silných tempech dle očekávání zvolňuje. Toto zpomalení odráží postupně zpomalující dynamiku zahraniční poptávky spolu se stále silnějšími omezeními domácí ekonomiky na nabídkové straně.

Vykázaný ekonomický růst byl v prvním čtvrtletí letošního roku pod prognózou ČNB, a to jak v meziročním, tak i v mezičtvrtletním vyjádření. To bylo dáno zejména silnějším záporným příspěvkem čistého vývozu a částečně i menší tvorbou zásob. O něco pomalejší růst vykázala rovněž spotřeba domácností, avšak její dynamika zůstala i nadále robustní díky silnému trhu práce a z něj plynoucímu rychlému zvyšování příjmů domácností. Naproti tomu fixní investice vykázaly ve srovnání s prognózou výraznější příspěvek k růstu HDP, a to zřejmě zejména dovozně náročné investice soukromého sektoru. Vyšší než prognózovaná dynamika byla zaznamenána i u vládní spotřeby.

V souhrnu lze konstatovat, že v prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke zpomalení růstu ekonomické aktivity z loňských vysokých temp, což v o něco menším měřítku očekávala i stávající prognóza ČNB. Podle této prognózy sice růst české ekonomiky z loňských vysokých temp zpomalí, avšak bude nadále znatelně přesahovat 3 %. Ke zvyšování ekonomické aktivity bude přispívat pokračující svižný růst spotřeby domácností a soukromých i vládních investic. Fiskální politika bude podporovat růst domácí poptávky též prostřednictvím zvyšování běžných výdajů vlády. Dosud kladný příspěvek čistého vývozu k růstu české ekonomiky naopak odezní. Projeví se v něm na jedné straně zrychlení růstu domácí poptávky, které podpoří dovoz, a na druhé straně posílení kurzu koruny, jež utlumí dynamiku vývozu.

Luboš Komárek, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů

Newsletter