Růst ekonomické aktivity ve 2. čtvrtletí 2019 v souladu s prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,7 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,7 %.

Meziroční růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku odpovídal prognóze ČNB. K dílčím odchylkám nicméně došlo u jednotlivých složek poptávky. K růstu HDP přispěl oproti očekávání kladně čistý vývoz, když vývoz zboží a služeb rostl oproti prognóze mírně rychleji a dovoz zboží a služeb mírně pomaleji. Dynamika spotřeby vlády byla ve srovnání s prognózou lehce vyšší. Růst hrubé tvorby kapitálu naopak zaostal za prognózou, což bylo způsobeno nižší než očekávanou dynamikou fixních investic i zásob. Spotřeba domácností rostla ve druhém čtvrtletí nepatrně pomaleji, než předpokládala prognóza.

Zveřejněná data v souhrnu potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní česká ekonomika letos vzroste o 2,6 %, přičemž růst HDP bude tažen všemi složkami konečné domácí poptávky. Nadále solidní dynamika spotřeby domácností bude odrážet pokračující, byť postupně zvolňující dynamiku jejich příjmů. Investice firem budou motivovány zvyšující se poptávkou a přetrvávajícím nedostatkem volné pracovní síly. Dále pak porostou i vládní investice s významným příspěvkem projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky v letošním roce kladně přispívat i zvýšením platů ve veřejné sféře, důchodů a sociálních dávek. Čistý vývoz bude podle prognózy naopak letos výkon ekonomiky snižovat, a to v návaznosti na přechodné zpomalení růstu zahraniční poptávky a přetrvávající kapacitní omezení v tuzemské ekonomice. V příštím roce záporný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP odezní vlivem zvýšené dynamiky vývozu.

Newsletter