Růst ekonomické aktivity ve 3. čtvrtletí 2018 byl mírně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,4 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita zvýšila o 0,6 %.

Vykázaný ekonomický růst byl ve třetím čtvrtletí letošního roku mírně pod prognózou ČNB, a to jak v meziročním, tak i v mezičtvrtletním vyjádření. Na pomalejší dynamiku HDP oproti prognóze měl vliv poněkud mírnější růst spotřeby domácností. Ve stejném směru působilo prognózou neočekávané meziroční zhoršení čistého vývozu. To bylo dáno jak nižším růstem vývozu zboží a služeb, tak vyšší dynamikou celkového dovozu. V ní se přitom projevoval o něco rychlejší růst hrubé tvorby kapitálu, než prognóza předpovídala. Také dynamika spotřeby vlády překonala očekávání ČNB.

V souhrnu lze konstatovat, že v souladu s prognózou pokračovala ve třetím čtvrtletí letošního roku snížená dynamika růstu ekonomické aktivity. Podle stávající prognózy ČNB se přitom růst HDP udrží v průměru letos i v dalších dvou letech mírně nad 3 %. Nadále bude tažen především růstem spotřeby domácností, který odráží rychlé zvyšování jejich příjmů a optimistická očekávání. Rostoucí poptávka a stále zřetelnější nedostatek volné pracovní síly motivují tuzemské firmy k investicím, které přispívají ke zvyšování produktivity práce. Také veřejné investiční výdaje dále porostou v důsledku zvýšeného čerpání evropských fondů. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky v letošním i příštím roce přispívat rovněž prostřednictvím výrazného zvýšení běžných výdajů.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter