Růst vývozních cen v září pokračoval. Ovlivnil jej zejména růst cen doprav. prostředků a strojů

V září 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,6 %. Uvedl to dnes ráno Český statistický úřad.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,4 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Ceny ve skupině minerálních paliv rostly o 1,2 % (především ropných výrobků). Ceny průmyslového spotřebního zboží se zvýšily o 0,8 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,5 %.

Dovozní ceny v září vzrostly o 0,3 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv o 1,4 % (zejména ropy), potravin o 1,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny polotovarů2) o 0,4 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 3,0 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly zejména ostatní suroviny (101,5 %), chemikálie (100,4 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především potraviny (99,3 %) a minerální paliva (99,8 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu vzrostly o 0,9 % (v srpnu o 0,4 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 4,3 %. Nejvíce se snížily ceny ve skupině minerálních paliv o 10,3 % (především elektřiny a ropných výrobků), ostatních surovin o 8,5 % a ceny chemikálií o 0,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,7 % (v srpnu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 15,2 % (zejména ropy a plynu). Ceny chemikálií se snížily o 2,6 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 9,4 %, potravin o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,6 % (v srpnu hodnota 101,5 %) a čtvrtý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,8 %), průmyslové spotřební zboží (103,7 %) a stroje a dopravní prostředky (100,7 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (83,6 %) a potraviny (96,6 %).

Newsletter