Rychlé čerpání evropských dotací zvýší ceny, tvrdí aliance

Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které chce letos umístit 70 procent všech prostředků z evropských fondů na programové období 2014 – 2020, považuje aliance Šance pro budovy za nešťastný. Podle jejího ředitele Petra Holuba vytvoří přetlak na trhu, čímž zvýší ceny. MMR svůj postup považuje za správný a odkazuje se na negativní zkušenosti z minulého programového období.

„Tento návrh vytvoří vlnu na trhu, což povede ke zvýšení cen materiálů, technologií a prací. V oboru energeticky úsporného stavebnictví navíc bude třeba navýšit kapacitu výrobních linek a proškolit nové pracovníky. Ovšem jakmile tato vlna skončí, investice budou zmařeny.“ uvedl Holub. Mnohem efektivnější je podle něj rovnoměrné čerpání dotací.

S tím však MMR nesouhlasí. „Reagujeme na zkušenosti z předchozího programového období 2007 – 2013. Programy, které měly v roce 2009 vyhlášeno méně než 80 procent alokace, o její část v následujících letech přišly a Česká republika tyto prostředky musela vrátit Evropské komisi. Což by samozřejmě poškodilo firmy i celý trh,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Vároši s tím, že zmíněný rok 2009 je analogický s rokem 2016 v současném programovém období.

Podle Šance pro budovy by se měla vláda spíše zaměřit na to, aby byly programy administrativně jednodušší a lépe nastavené. „Některé programy běží dobře, ale například Integrovaný regionální operační program má pro žadatele velmi složitou administrativu,“ sdělil dále Holub. MMR návrh na snížení administrativní zátěže vítá. „V rámci aktualizace jednotného metodického prostředí se jimi budeme zabývat. Ovšem některé podněty plynou přímo z požadavků Evropské komise. Zde se domníváme, že prostor pro úpravy bude velmi omezený,“ dodala Vároši.

Newsletter