Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

Opatření vlády České republiky zaváděná k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19 s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Současně vznikla potřeba vynaložit ze státního rozpočtu mimořádné prostředky na boj proti šíření epidemie a také na podporu ekonomiky. Z těchto důvodů přistoupila vláda k revizi parametrů rozpočtu, kterou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR stvrdila 24. března i zákonnou podobou. Nově schválený rozpočet snížil objem předpokládaných příjmů o 89,8 mld. Kč, zvýšil předpokládané výdaje o 70,2 mld. Kč a původně plánovaný schodek zvýšil o 160 mld. Kč na 200 mld. Kč.

Hospodaření státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku skončilo deficitem ve výši 44,7 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 41,6 mld. Kč. Rostoucí tempo výdajů rozpočtu (13,0 % z únorových 8,2 %) a současně klesající tempo jeho příjmů (3,6 % z únorových 5,4 %) je již částečně odrazem zmíněných přijatých opatření vlády. 

Newsletter