Saxo Bank uzavřela akvizici BinckBank

Saxo Bank a BinckBank oznámily dokončení akvizice, která představuje pro Saxo Bank Group zásadní milník. Společnost nyní obsluhuje zhruba 860 tisíc klientů a v klientských aktivech drží cca 46 mld. EUR. Díky rozšíření klientského portfolia a snížení nákladů z rozsahu může nyní Saxo Bank Group pokračovat ve svých investicích do digitalizace služeb a nabízet cílenější a intuitivnější investiční platformy. Saxo Bank a BinckBank nyní zahájí integraci obou společností na jednotnou technologickou infrastrukturu. Pokud jde o finanční vyrovnání, Saxo Bank drží podíl představující zhruba 95,14 % agregovaných vydaných a obíhajících akcií BinckBank.

Generální ředitel a zakladatel Saxo Bank Kim Fournais uvedl: „Oblast obchodování a investic prochází zásadní transformací vzhledem k nové legislativě, rostoucím očekáváním lepších digitálních služeb klientům, pokračujícímu stlačováním marží a obrovské potřebě nových možností pro multi-asset obchodování. Tyto trendy vyžadují úspory z rozsahu a úspěšná akvizice BinckBank představuje obrovský skok kupředu při vytváření nových služeb, což je pro náš dlouhodobý úspěch zásadní. Akvizice bude prospěšná všem zúčastněným: klientům, zaměstnancům, akcionářům i komunitám, v nichž působíme.“

Generální ředitel BinckBank Vincent Germyns dodává: „Dnešní den představuje významný milník dvacátého výročí BinckBank. Podpora akcionářů i regulačních orgánů dokazuje, že jsme učinili správné akviziční rozhodnutí. BinckBank a SaxoBank od oznámení o nabídce na převzetí v prosinci 2018 úzce spolupracují. Výchozím bodem bylo a zůstává dosažení maximálního přínosu pro naše klienty.“

O Saxo Bank
Skupina Saxo Bank (Saxo), je přední fintech specialista zaměřený na multi-asset obchodování a investice, poskytující „Bankovnictví jako službu“ ve velkém. Už více než 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností s cílem demokratizovat investiční a obchodní prostředí.
Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům, přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii, a podporuje tak komplexní hodnotový řetězec prostřednictvím „Bankovnictví jako služba“ (BaaS).
Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě.
Saxo Bank, která byla založena roku 1992, svou první online obchodní platformu představila v roce 1998, a stala se tak fintech společností dříve, než tento termín vůbec vznikl. Společnost sídlí v Kodani a zaměstnává více než 1 500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Šanghaje, Hongkongu, Dubaje a Tokia. Servis pro klienty ve střední a východní Evropě zajišťuje centrála Saxo Bank v Praze.

 

Newsletter