Sberbank darovala školákům počítače, na výuku a vzdělávací programy

Sberbank darovala Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury, která vzdělává děti a žáky s mentálním postižením včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem, šest počítačů s monitory a příslušenstvím. Děti je využijí při výuce a vzdělávacích programech.

„Jsem rád, že jsme mohli škole pomoci a předat dětem k výuce počítače. Vážím si úsilí a nadšení pedagogů, kteří se rozhodli pomáhat znevýhodněným dětem k dosažení co nejvyššího vzdělání a uplatnění v budoucím pracovním životě, což se jim daří. Je to náročná práce, která má skutečný smysl. Snad jim k tomu poslání trochou přispějeme,“ oceňuje práci učitelského sboru Jan Hainz, šéf komunikace Sberbank.

„Děkuji Sberbank za vnímání světa kolem sebe. Naši žáci jsou velmi šikovní při práci na počítači. Darované počítače využijeme především na vzdělávací programy, které jsou přímo zacílené na učivo dle učebního plánu jednotlivých ročníků. Odpoledne budou k dispozici i pedagogům na přípravu výuky,“ popsala využití ředitelka školy, Ludmila Kočí.

Sberbank CZ dlouhodobě rozvíjí společensky zodpovědné podnikání. Spravuje vlastní nadační fond, podporuje dobrovolnictví zaměstnanců, podílí se na ochraně životního prostředí a obnově krajiny, finančně pomáhá veřejně prospěšným projektům.

Newsletter