Sberbank posiluje automatizaci, nasazuje nového robota

Česká Sberbank začala při své práci využívat softwarové roboty jako jedna z prvních evropských bank a počet automatizovaných procesů nyní navyšuje. Díky robotům banka třináctinásobně zkrátila čas k vyřízení některých rutinních činností. Měsíčně roboti zpracují osm tisíc klientských transakcí. V rámci dalšího zefektivňování práce Sberbank zapojila třetího robota, Karla. Posílená automatizace procesů usnadní v následujících měsících pracovníkům banky práci tak, aby mohli všem svým klientům vyjít maximálně vstříc. Sami zaměstnanci přitom podávají žádosti s návrhy, jaké automatizované procesy jim ulehčí a zrychlí práci.

Softwarové roboty začali ve Sberbank využívat už na podzim 2016, aby zvládli pokrýt rostoucí počet spotřebitelských úvěrů. Od té doby se stali roboti Standa a Adina nenahraditelnou součástí Sberbank týmu. Zvládnou práci více než pěti plnohodnotných administrátorů se stoprocentním výkonem a bez lidských chyb. V divizi Operations pomáhají hypotečnímu týmu, dále slouží i v bankovní účtárně nebo v oddělení Collections.

Roboti nesou odpovědnost i za část obchodu. Na starosti mají například čerpání hypotečních úvěrů, konsolidací, půjček, otevírají termínované vklady, nebo vyhotovují hypoteční dokumentace. Měsíčně zpracují na 8 000 klientských transakcí, od načerpání úvěru až po zaúčtování otočky úrokového swapu. „Banka chce maximálně pomoci všem klientům, kteří v souvislosti s epidemií potřebují pomoc se svými finančními produkty. Také proto jsme se zaměřili na posílení podpůrných funkcí a rozšířili jsme tým specialistů, který se o roboty stará. Vedle toho pokračujeme v automatizaci dalších procesů, které nám navrhují sami zaměstnanci,“ říká Vratislava Šestáková, Head of Operations ve Sberbank.

Roboti šetří zaměstnancům čas u rutinních úkolů a uvolňují jim ruce k činnostem s vyšší přidanou hodnotou, kterou má nyní péče a pomoc klientům. Ke stávajícím dvěma robotům Sberbank najala třetího, kterého pojmenovala Karel. „Uvědomujeme si, že digitalizace a robotizace je směr, který obzvláště v aktuální situaci usnadňuje fungování řady společností. Nového robota jsme symbolicky pojmenovali Karel na památku českému spisovateli Karlu Čapkovi, který slovem robot obohatil slovníky právě před sto lety,“ vysvětluje Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Počet transakcí zpracovaných roboty ve Sberbank:

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter