Schnabelová (ECB): Budeme pokračovat ve využití prostředků měnové podpory vzhledem k závazku dosažení cenové stability, navýšené nákupů aktiv v rámci pandemického programu PEPP musí být v souladu s tržními podmínkami

Newsletter