Schnabelová (ECB): Pokud přijmeme výhled pomaleji rostoucí inflace směrem k cíli a zaměříme se na délku trvání podpory ze strany měnové politiky, centrální banky by se měly efektivně zmírnit rizika finanční stability

Newsletter