Schnabelová (ECB): Z hlediska nákupů aktiv bude přesun z pandemické situace do popandemické velmi opatrný, to může zahrnovat rekalibraci našich regulérních nástrojů s ohledem na měnověpolitický výstup

Newsletter