Schodek státního rozpočtu klesl ke konci července na 9,7 mld. Kč, loni ve stejném období přebytek 16,6 mld.

K 31.7.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 863,3 mld. Kč, celkové výdaje 873,0 mld. Kč a schodek hospodaření 9,7 mld. Kč (na konci července 2018 byl vykázán přebytek 16,6 mld. Kč).

Meziročně horší výsledek o 26,3 mld. Kč je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM), které jsou v rozpočtu plánovány s neutrálním dopadem. Po sedmi měsících roku 2019 měly tyto prostředky kladný dopad ve výši 1,8 mld. Kč – tj. o tuto částku byly příjmy z EU a FM vyšší než výdaje, které mají být kryty prostředky z EU a FM. Ve stejném období minulého roku byl tento dopad kladný ve výši 20,3 mld. Kč. Uvedený rozdíl ve výši 18,5 mld. Kč, který zkresluje meziroční srovnatelnost, vychází z faktu, že v prvních měsících roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje vyšší schopnost realizovat společné programy EU a ČR – výdaje, které mají být následně refundovány prostředky z EU, zatím dosáhly 64,9 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 14,7 mld. Kč, tj. o 29,4 %. Tyto výdaje mají pozitivní dopad i na meziroční růst investic, které jsou poskytované ze státního rozpočtu.

Newsletter