Sdělení České národní banky k možným odkladům splátek úvěrů

Česká národní banka byla v neděli 22. března vyzvána Asociací exportérů a Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), aby rozvolnila pravidla při odkladu splátek úvěrů, na která údajně narážejí komerční banky. V reakci na to ČNB uvádí, že si je dostatečně vědoma rizik současné pandemické situace s dopady na firmy, domácnosti i finanční stabilitu. Proto již v pondělí 16. března oznámila, že jedním z jejích stěžejních opatření na podporu ekonomiky je umožnit bankám v případě dočasného výpadků příjmů klienta v důsledku koronavirové nákazy či preventivních opatření odložit splátky jeho úvěrů. ČNB jasně deklarovala, že využití této regulatorní flexibility se má týkat všech typů úvěrů, tedy jak drobných klientů, tak především firemních klientů s cílem zabránit případným přelivům negativních dopadů mezi sektory.

ČNB bezprostředně po oznámení svých opatření vstoupila do jednání s Českou bankovní asociací i jednotlivými bankami, kterým oznámila, že odklad splátek neznamená automatickou povinnost pohledávku kategorizovat jako nevýkonnou. To platí za předpokladu, že klientovy potíže jsou pouze dočasné a že nedošlo k fundamentálnímu ohrožení klienta úvěr splácet v budoucnu. Podle tohoto výkladu tudíž ne každá restrukturalizace musí automaticky znamenat zhoršení ratingu klienta či povinnost zadání negativní informace do Centrálního registru úvěrů. V rámci diskuse s bankami byl výklad zpřesněn ve smyslu, že za akceptovatelnou délku odkladu splátek, která nemusí nutně vést ke zhoršení kategorie pohledávky, lze považovat až pět měsíců. Jedná se o případy dosud bezproblémových dlužníků, které v okamžiku žádosti o odklad splátek nebyly po splatnosti.

„Takto jsme to jasně komunikovali vůči bankovnímu sektoru a já pevně věřím, že banky v tento ‚moment pravdy‘ dokáží, že všechna jejich proklientská prohlášení nebyla jen prázdným marketingem,“ uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký, který v rámci bankovní rady dohlíží na oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stabilitu.

ČNB nemůže bankám nařizovat konkrétní postupy při vymáhání pohledávek, např. aby neaplikovaly některé možnosti, které vyplývají z úvěrových smluv. Výše uvedeným výkladem však chtěla ČNB bankám poskytnout určitou flexibilitu při posuzování kategorizace pohledávek a při výpočtu opravných položek, které obecně banky musejí provádět podle přímo účinných nařízení EU. Současně měl tento výklad umožnit zachování principu, že banky vytvoří včas opravné položky dle rizikovosti svého portfolia a tím zabezpečí, že účetní závěrky bank budou zachycovat věrný a poctivý stav jejich bilancí, výsledovek a kapitálu. „Stejně jako evidujeme počet osob nakažených koronavirem, tak musíme evidovat i počet firem, které byly koronavirem zasaženy. Lékařem jsou v tomto případě především vláda a bankovní domy, a to za podpory centrální banky,“ dodal viceguvernér Nidetzký. 

 

Newsletter