Šefčovič: Stávající krize nezastiňují vznik energetické unie EU

V loňském roce bylo sousloví „energetická unie“ v Bruselu jedním z klíčových a velmi často používaných slovních spojení. Minulý pátek už ale lídři 27 zemí EU věc v deklaraci po své schůzce v Bratislavě zmínili jen v závorce jako pouhou jednu z několika věcí, jejichž pokrok má být zhodnocen příští rok na jaře. Přesto nemá místopředseda Evropské komise pro tuto oblast Maroš Šefčovič pocit, že by se energetická unie v EU ocitla ve stínu potřeby řešit krize jako je migrace či odchod Británie z bloku.

„Je to specifická situace, která má své výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že tato témata, také důležitá pro evropskou budoucnost a každého občana, se hůř dostávají do titulků než ty krize, které Evropu zatěžují,“ poznamenal k tomu slovenský zástupce v Evropské komisi. Politická pozornost upřená na jiná klíčová témata prý ale na druhou stranu umožňuje jeho týmu v přípravě projektu postupovat rychle.

Šefčovič doufá, že na konci letošního roku bude moci oznámit, že „splnil misi“ pokud jde o legislativní návrhy se vznikající energetickou unií spojené. V dalším roce se pak bude podle něj komise soustředit na získávání politické podpory pro tyto své návrhy mezi členskými zeměmi unie i v europarlamentu. Své národní energetické a klimatické plány, které mají být v souladu s těmi, které připravily sousední státy EU, budou ostatně připravovat i jednotlivé unijní země.

Komisař připomněl, že podle průzkumů si 70 procent občanů EU myslí, že odpověď na náročné úkoly v oblasti energetiky je třeba hledat na evropské úrovni. Dost práce podle něj v posledním roce udělaly lucemburské a nizozemské předsednictví nad už předloženými návrhy, například o energetické bezpečnosti či systému obchodování s emisními povolenkami.

V červnu komise přišla s návrhem na snižování emisí z dalších oblastí, jako je doprava, budovy či zemědělství. V příštích týdnech dostanou členské země další balík návrhů týkající se energetické efektivity a strukturu nové energetické a klimatické legislativy EU pro další desetiletí má v prosinci dokončit balík návrhů řešících novou podobu obchodování s elektrickou energií, změny směrnice o obnovitelné energii či nových pravomocí agentury pro spolupráci evropských energetických regulátorů.

„Součástí by měla být i podrobná zpráva o nákladech a cenách energie v Evropě. Chtěl bych začít diskusi o tom, jak pročistit cenovou strukturu v našich zemích,“ podotkl Šefčovič.

S plánem na vznik energetické unie, o níž Šefčovič v minulosti hovořil jako o nejambicióznějším projektu od vzniku Společenství uhlí a oceli v 50. letech, přišel v roce 2014 v důsledku ukrajinské krize a zhoršení vztahů s Ruskem tehdejší polský premiér a nynější předseda Evropské rady Donald Tusk. Projekt, který by měl zajistit bezpečnou a levnou energii pro občany i firmy, snížit evropskou závislost na dovozu plynu z Ruska a posílit pozici Evropy při sjednávání energetických kontraktů, členské země podpořily na unijním summitu loni v březnu. Součástí je i budování potřebné infrastruktury a propojení mezi zeměmi.

Newsletter