Dolar pod mírným výprodejním tlakem proti euru, procyklickým měnám i v dolarovém indexu. Euro se posouvá nad 1,1850 EURUSD. Koruna před rozhodnutím ČNB zůstává v mírném zisku pod 25,45 za euro.

Seidler (ING): Květnová důvěra se zlepšila jen mírně a hlavně u domácností, ty se však obávají růstu cen

Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v květnu po dubnovém dramatickém propadu nepatrně zlepšila, stále ale zůstává výrazně pod hodnotami minulých let. Růst důvěry byl tažen zejména domácnostmi, důvěra mezi podnikateli však v květnu dále mírně poklesla zejména z titulu poklesu důvěry ve službách.

Důvěra domácností se v květnu zvýšila citelněji a ačkoli se jednalo o nejvyšší meziměsíční nárůst v historii časové řady, nestačil dorovnat pokles předešlých dvou měsíců. Důvěra domácností se tak nachází na úrovni září roku 2013. Ve srovnání s dubnem se však tuzemské domácnosti již méně obávají zhoršení ekonomické situace i růstu nezaměstnanosti. Úmysl spořit domácností se zvýšil, obavy z růstu cen se zvýšily citelně a dosáhly nejvyšší hodnoty v historii časové řady, tj. od února 2001, viz graf 2.

Důvěra mezi podnikateli dále v květnu nepatrně klesla. V průmyslu byl sice patrný velmi mírný nárůst, v kontextu propadu důvěry z minulých měsíců byl však nevýznamný. Naopak v ostatních sledovaných segmentech se důvěra dále snížila, nejvíce ve službách. Zde byl však propad tažen zejména hodnocením současné situace a poptávky v posledních třech měsících, zatímco očekávání pro příští 3 měsíce se zlepšila. To platilo v šetření mezi podnikateli obecně, zatímco hodnocení současné situace táhlo důvěru dolů, očekávání do budoucna již vykazovalo známky zlepšení.

V květnovém průzkumu podnikatelé odpovídali i na speciální otázku, za jak dlouho očekávají návrat poptávky na úroveň před příchodem pandemie koronaviru. Dle výsledků více než 14 % podniků očekává návrat na tuto úroveň do třech měsíců, téměř čtvrtina podniků do šesti měsíců a více než pětina do roka. Téměř 24 % podniků krize nezasáhla a více než 3 % respondentů dokonce uvedla, že mají vyšší poptávku než před krizí.

Skokový propad indikátorů důvěry v posledních dvou měsících byl vzhledem k plošnosti restrikci logický. S otevíráním ekonomiky by naopak měly indikátory důvěry výrazně vzrůst, jelikož většina respondentů by měla hodnotit stávající měsíce ve srovnání s dubnem lépe. To však ale nemusí nutně platit již pro květen, kdy otevírání ekonomiky probíhalo spíše postupně a řada provozoven zůstala v průběhu května zavřena. Z toho titulu jen mírné zlepšení květnové důvěry proto není až tolik překvapující.

Důležitější v tomto ohledu bude vývoj indikátorů důvěry v následujících měsících, kdy ekonomika již nebude ovlivňována restrikcemi proti šíření Covid-19. Pokud indikátory nezaznamenají rychlý růst, bude to naznačovat, že se patrně nenaplní scénář ve tvaru „V“, tj. rychlý propad následován rychlým oživeném, a ekonomika se bude zotavovat spíše pomaleji. To se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobnější scénář. Do jisté míry to naznačují také dosavadní indikátory z Číny, nicméně tam situaci komplikuje skutečnost, že oživení brzdí slabší zahraniční poptávka z titulu rozšíření koronaviru mimo Čínu. Jak však naznačuje dodatečné šetření ČSÚ mezi podnikateli,  návrat na předkrizovou úroveň v horizonu 3-6 měsíců stále čeká kolem 40% podnikatelů, což se nyní zdá jako spíše příliš optimistické očekávání.

Newsletter