Severní energetická v reakci na útlum těžby uhlí prodá Hipodrom

Severní energetická v reakci na postupující útlum těžby uhlí na lomu ČSA rozhodla o prodeji většinového podílu ve společnosti Hipodrom Most a.s. Veřejná dražba akcií proběhne 27. 5. 2016 na Hipodromu. Dražebníkem je společnost Patria Finance, a.s.

Rozhodnutí vlády o zachování těžebních limitů nutí Severní energetickou postupně odstavovat těžební technologii a rušit pracovní místa. Vládní usnesení má negativní dopad i do ostatních oblastí činnosti skupiny. Dostihový areál je jednou z nich.

Podporovat Hipodrom, který je 20 let součástí života regionu, akcionáři nadále nemohou. Mají ale zájem na tom, aby se toto unikátní rekultivační dílo rozvíjelo i v budoucnu, proto v připravené dražbě nabídnou svůj majoritní podíl novému investorovi. Dražební vyhláška bude zveřejněna v zákonném termínu.

Newsletter