Severočeské doly za 25 let vysázely přes 21 milionů sazenic

V rámci rekultivací území po těžbě hnědého uhlí bylo na bývalé výsypky za uplynulých 25 let vysázeno více než 21 milionů stromů a keřů. Jen v loňském bylo vysázeno na 421 070 kusů sazenic, nejpočetněji byly zastoupeny duby, lípy, borovice a javory. V zelené území se tak proměnilo dalších 113 hektarů, prolnutých vodními plochami. Rekultivace však mají mnoho podob, na 1 264 hektarů pěstují v nájmu hospodařící zemědělci nejrůznější plodiny.

Newsletter