ŠKODA AUTO podporuje nově vznikající národní program Mobility Innovation Hub

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším podporovatelům nově vznikající inovační platformy Mobility Innovation Hub (MIH). Jde o iniciativu založenou na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity, státní správa a samospráva chtějí novou platformu využít k výměně know how a k efektivní realizaci nových inovativních projektů mobility.

Jedním z cílů jsou globální inovace a další posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu a dalších odvětví. O koordinaci a přípravu celého programu Mobility Innovation Hub se stará státní agentura CzechInvest.

Newsletter