Skupina ČEZ sdružuje 4225 bývalých zaměstnanců-seniorů

Mnozí zaměstnanci strávili v rámci Skupiny ČEZ řadu let svého profesního života. Pokud mají zájem zůstat v kontaktu se svým oborem a bývalými kolegy i po odchodu do důchodu, mohou se stát členy Nadačního fondu Senioři Skupiny ČEZ (v současnosti má 2730 členů) nebo některého ze 14 Klubů důchodců ČEZ, které jsou rozesety po celé ČR. Největším je Klub důchodců v Dukovanech čítající na 380 členů. Nadační fond a kluby organizují nejrůznější společné aktivity – setkání, výlety, návštěvy kulturních akcí, besedy, ale i odborné semináře. Péči o bývalé zaměstnance se ČEZ věnuje dlouhodobě – například Klub důchodců ČEZ v Praze vznikl již v roce 1973. Nadační fond funguje od roku 2007. Jejich podpora je zahrnuta v kolektivní smlouvě.

Newsletter