Skupina nemovitostních fondů ZDR Investments zaznamenává i za první kvartál letošního roku stabilní výkonnost

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za první kvartál roku 2020 atraktivní hodnoty 2,52 %. Tento fond zajistil svým investorům od zahájení své činnosti v lednu 2018 celkový výnos 19,66 %.

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. vykázal za první tři měsíce roku 2020 výnos 1,69 %.

Kvalitu nemovitostního portfolia fondů ZDR Investments potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv, hodnota WAULT. Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv činí v případě nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. 7,1 let a je dle prestižního hodnocení TOP nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, nejdelší hodnotou mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

WAULT portfolia retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. se za první kvartál roku 2020 prodloužil z 3,8 na 5,7 let.

Kvartální výsledky skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments komentuje Ing. Dušan Moskaliev, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za finanční řízení fondů a jejich majetkových účastí:

„Výnosy nemovitostních fondů ZDR Investments jsou pro naše investory dlouhodobě atraktivní. Ze stabilní výkonnosti našich nemovitostních fondů i během takové výzvy, kterou byl první kvartál roku 2020 je patrné, že naše kvalitní nemovitostní portfolio je rezistentní vůči krizi. 80 % našich nájemců nebylo díky svému zaměření a sortimentu zasaženo vládním omezením v oblasti maloobchodního prodeje a aktuálně jsou již provozovny všech našich nájemců otevřené. Nacházíme se ve finální fázi příprav akvizic dalších atraktivních retail parků na území České republiky, Slovenska a také v Rakousku“.

Investiční fondy ZDR Investments investují finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Nemovitostní fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu. Nemovitostní fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je druhý fond, založený v říjnu 2019, který navazuje na zkušenosti a úspěch fondu FKI, ale umožňuje investice pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na investice do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu. Nemovitostní fondy ZDR Investments disponují licencemi České národní banky.
Zakladatelé skupiny ZDR Investments mají s akvizicemi, výstavbou, pronájmem, správou a prodejem komerčních nemovitostí více než 20leté zkušenosti. Nemovitosti nabývané fondy ZDR Investments jsou situovány na území České a Slovenské republiky a téměř plně obsazeny nájemci. K více než 40 nájemcům z řad renomovaných nadnárodních, ale i českých řetězců, patří německé skupiny REWE a Tengelmann, nizozemské skupiny Ahold a Action, dánský JYSK nebo logistické společnosti UPS a Schenker.
Portfolio skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments obsahuje 25 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou 61 tis. m2 v hodnotě 2,2 mld. Kč. Za období 01-12/2019 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. +8,23 %. Od uvedení fondu na trh v lednu 2018 dosáhl celkový výkon +19,66 %. Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. dosáhl za období 11-12/2019 zhodnocení ve výši +4,45 % a od uvedení na trh v listopadu 2019 celkového zhodnocení ve výši 6,22 %. Nemovitostní fondy ZDR Investments se pravidelně umísťují v žebříčku TOP nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny.
Jedná se o historickou výkonnost, která nezaručuje budoucí výnos. Statuty včetně dodatků je možné získat v elektronické podobě na webu zdrinvestments.cz.

Newsletter