Skupina Saxo Bank vykázala za rok 2019 čistý zisk 40 milionů DKK

Skupina Saxo Bank vykázala za rok 2019 čistý zisk 40 milionů DKK  a to včetně mimořádných položek. V roce 2018 to bylo 963 milionů DKK. Příjmy z provozní činnosti skupiny dosáhly v roce 2019 2 611 milionů DKK oproti 2 786 milionům DKK v roce 2018, což představuje 6% meziroční pokles. Od 1. srpna 2019 je do výkaznictví zahrnuta i společnost BinckBank N.V. Silnou kapitálovou pozici si skupina udržela i v posledním kvartálu 2019, kdy dosáhla celkového poměru kapitálu k rizikově váženým aktivům 32,9 %.

Na hospodářském výsledku Saxo Bank Group za rok 2019 se podepsaly obtížné tržní podmínky v průběhu roku s absolutně minimální volatilitou na většině finančních trhů. Na mnoha z nich navíc s přetrvávaly záporné úrokové sazby.  Negativní dopad na celkové výsledky měl také významný propad cen různých tříd aktiv i rekordní investice skupiny do lepších platforem, produktů a digitálních služeb pro klienty a partnery Saxo Bank.

„Výsledek sice není zcela uspokojivý, za zmínku však stojí uvést, že jsme v roce 2019 přivítali rekordní počet nových klientů a došlo tak k výraznému zvýšení objemu klientských aktiv na více než 375 miliard DKK,“ dodal k výsledkům generální ředitel a zakladatel Saxo Bank Kim Fournais.

Důležité mezníky uplynulého roku

Rok 2019 byl významným milníkem v historii Saxo Bank. Uzavření akvizice se společností BinckBank s sebou přineslo nejen mnoho kvalifikovaných a obětavých zaměstnanců, ale i řadu nových klientů a jejich aktiv. V současnosti probíhá integrace BinckBank do skupiny Saxo a její technologické infrastruktury s cílem nabídnou klientům kvalitnější zážitky s lepšími platformami, multi-asset produkty a dalšími službami.

Dalším významným krokem bylo vytvoření společného podniku s akcionářskou společností Geely Sweden Holdings AB, dceřinou společností firmy Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. Uzavření dohody obou společností si dalo za cíl vybudovat technologický podnik se společnou majetkovou účastí. Ten má zajistit technologická řešení pro finanční a regulační potřeby čínských finančních institucí, ať už banky nebo fintech společnosti. Tímto krokem si skupina Saxo zajistila silnou pozici, která jí umožňuje růst na klíčových trzích a zároveň pod značkou Saxo Experience nabízet novým i stávajícím klientům investiční prostředí světové úrovně. Saxo se tak drží své dosavadní strategie a pokračuje v investicích do technologií a digitalizace a zároveň prosazuje tvrdou nákladovou disciplínu.

Své hospodářské výsledky za rok 2019 předkládá Saxo Bank v době, která je obtížná jak pro globální společnost, tak pro globální ekonomiku. Koronavirus se dále šíří, a to má významné dopady na společnost i komunity, jichž je Saxo Bank členem.

„Zůstáváme plně akceschopní a podnikáme veškeré kroky nutné k tomu, abychom mohli dál obsluhovat naše klienty a zajistili zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Kromě toho jsme se rozhodli uspíšit platby dodavatelům, abychom jim pomohli v této obtížné situaci a zajistili jim více likvidních aktiv,“ uvádí k současné situaci Kim Fournais.

Saxo Bank má solidní kapitálovou a likviditní pozici. Díky tomu je dostatečně flexibilní a může podporovat společnost, jejíž je součástí.

„Všichni jsme na sobě vzájemně závislí. Je potřeba hledat společnou řeč a dělat vše, co je v našich silách, abychom se dokázali přenést přes tento klíčový okamžik naší společné historie,“ uzavírá Fournais.

Stručný přehled klíčových ukazatelů za rok 2019 (2018)

Příjmy z provozní činnosti: 2611 milionů DKK (2789 milionů DKK)
EBITDA (provozní zisk): 882 milionů DKK (1408 milionů DKK)
Čistý zisk: 40 milionů DKK (963 milionů DKK)
Celková hodnota majetku: 7,1 miliardy DKK (5,6 miliardy DKK)
Celkový objem aktiv klientů: 375,5 miliardy DKK (112,6 miliardy DKK)
Celkový počet klientů: 525 000 (178 439)

 

Newsletter