Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci. Předpokládá to novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman, informoval Hrad. Norma dále osamostatní Finanční analytický útvar (FAÚ), který je nyní pod ministerstvem financí.

Evidenci skutečných majitelů firem povedou podle předlohy od přespříštího roku rejstříkové soudy. Budou se do ní zapisovat nejen údaje o datu narození nebo bydlišti, ale třeba i o hlasovacích právech. V evidenci budou vedeny taky údaje, které budou vysvětlovat, proč je daný člověk skutečným majitelem.

Data se budou poskytovat jen kvůli vybraným trestným činům souvisejícím s praním špinavých peněz nebo s terorismem. Přístup k rejstříku budou mít například soudy, policie, zpravodajské služby a daňová správa. O výpis budou moci žádat i osoby, které budou v rejstříku zapsané.

Skutečným majitelem bude podle zákona každý člověk, který má fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv ve firmě, svěřenském fondu nebo třeba podílovém fondu. Firmy budou muset vést a aktualizovat údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti svých skutečných majitelů.

Důvodem změny postavení FAÚ jsou podle předkládací zprávy doporučení výboru Moneyval Rady Evropy, který je součástí Finančního akčního výboru skupiny zemí G7. Podle výboru není FAÚ nezávislý a samostatný a nemá oddělený rozpočet od ministerstva financí. Ředitel jako vedoucí služebního úřadu by měl být jmenován ministrem financí na základě výběrového řízení podle zákona o státní službě. Spolu s osamostatněním útvaru počítá návrh s navýšením pracovníků FAÚ o polovinu. Nyní je v úřadu podle materiálu 42 tabulkových míst.

Finanční analytický útvar se zaměřuje zejména na boj proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. Přijímá kvůli tomu informace o podezřelých obchodech.

Newsletter