Slavia pojišťovna: I když jsme více doma, škod v domácnostech nepřibývá

Již více než rok musí řada z nás pracovat z domova, některé firmy zaměstnancům home-office i nařizují. Předpoklad, že logicky roste počet různých škod a nehod v domácnostech, však paradoxně neplatí. Potvrzují to statistiky Slavia pojišťovny, podle kterých se tyto naopak meziročně snížily.

Slavia pojišťovna přitom sledovala vybrané případy z pojištění domácnosti, nemovitostí a odpovědnosti za škodu. Zatímco za rok před 12. březnem 2020 dle sledovaných kritérií zaznamenala 398 pojistných událostí s celkově 512 položkami pojistného plnění, za rok po stejném datu bylo pojistných událostí pouze 311 s celkově 421 položkami. „Průměrná hodnota pojistného plnění z těchto smluv rovněž za stejné období poklesla zhruba o 24 procent,“ podotkl Zbyněk Veselý, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Je to velmi překvapivý trend, protože díky lockdownům a výuce z domova tráví většina lidí mnohem více času doma. Například dle aktuálního výzkumu Raiffeisen stavební spořitelny měla až třetina Čechů v posledním roce někoho na home-office, 14 procent zaměstnanců dokonce všechen nebo většinu svého pracovního času. Navíc zhruba 30 % obyvatel má děti, které byly v režimu domácí výuky.

Sledovat škodovost během lockdownů je přitom víc než zásadní. Práce z domova vedla za uplynulých 12 měsíců k řadě otázek právní povahy včetně odpovědnosti za škodu. Kdo například hradí vícenáklady zaměstnanců za spotřebu energií pro účely zaměstnavatele? Jak lze prokázat a kdo zodpovídá v případě pracovního úrazu na home-office? Mnoho zemí dokonce přistoupilo k právním úpravám ukládajícím zaměstnavatelům zcela nové kompenzační povinnosti.

„Zajímavá otázka je samozřejmě i jakákoliv škoda v domácnosti v režimu home-office. Pokud Vaše dítě během vyřizování pracovních záležitostí převrhne televizi, jde přinejmenším o škodu se spornou příčinou,“ upozornil Zbyněk Veselý. Obecný právní názor je však především ten, že o příčině a zavinění rozhoduje především nařízení zaměstnavatele a příslušné školení BOZP pro případy home-office.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 pojišťoven v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 17 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

Newsletter