Slavia pojišťovna: Telefon za volant nepatří. Zítra je světový den bez mobilu, v autě ho, prosíme, vypněte

Trendem je mobilní kancelář v autě, vzdělaní lidé kvůli telefonování bourají až pětkrát častěji

Slavia pojišťovna vyzývá řidiče, aby 6. února využili ke zcela nové zkušenosti s řízením a v autě úplně vypnuli své telefony. Nevěnování se řízení je v České republice nejčastější příčinou dopravních nehod. Používání mobilního telefonu za jízdy pak zároveň třetím nejobvyklejším přestupkem.[1] Málokdo si však uvědomuje míru rozptýlení, kterou manipulace s mobilem způsobuje, a to i v případě, že se jedná o telefonický hovor prostřednictvím handsfree.

Za volantem nejčastěji vyřizujeme pracovní hovory

Trendem dnešní doby je dělat si z auta takzvanou „pojízdnou kancelář“. Často pak řidiči své nezodpovědné chování za volantem omlouvají neodkladnými pracovními záležitostmi. Statisticky se telefonátu v autě vzdá pouze necelá třetina vysokoškolsky vzdělaných řidičů, a bourají tak pětkrát častěji než řidiči bez maturity. Čísla pojišťoven ukazují, že nehodu zapříčiněnou manipulací s mobilním telefonem způsobí každé 208. auto vysokoškoláků a pouze 1 038. vozidlo řízené řidiči se základním vzděláním.[2]Za sebe bych tedy rád apeloval především na tyto řidiče. Využijte dnešní den alespoň k zamyšlení, zda je vždy nutné přijmout hovor či odepsat na zprávu okamžitě,“ říká Zbyněk Veselý, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Jako největší úskalí Slavia pojišťovna vnímá veškeré využívání mobilních telefonů za jízdy v autě, protože dochází nejen ke snížení schopnosti vnímat zrakové a akustické vjemy, ale také k omezení mentální a fyzické kapacity pro řešení nenadálých dopravních situací. Nebezpečí související s používáním mobilů ostatně potvrzují i četné zahraniční výzkumy. Například renomovaná nizozemská dopravní výzkumná instituce SWOV uvádí, že 30 až 50 procent času věnují šoféři aktivitám, které nesouvisejí s bezpečným řízením. Nejčastěji se jedná o manipulaci s mobilními telefony, a to navzdory tomu, že provádění volby čísla na mobilu zvyšuje riziko havárie 12x a čtení či psaní 10x. Přesto až 35 procent šoférů za jízdy často čte došlé zprávy na mobilu a 30 procent je dokonce posílá. „Nebezpečný je i sám telefonický rozhovor, ten zvyšuje riziko havárie na více než dvojnásobek. To platí i pro hovory uskutečněné za využití hands free sady,“ dodává Roman Budský expert na dopravní bezpečnost z Platformy VIZE 0.

V autě jako v letadle – zapněte si režim letadlo

Slavia pojišťovna tedy vyzývá ke stejné míře disciplíny v autě jako je tomu na palubě letadla. „V letadle v zájmu vlastní bezpečnosti již téměř nikoho nenapadne nechat svůj telefon připojený ke všem sítím a snažit se běžně komunikovat. A to jsme při letu pouze pasažéři. Zkusme se v autě ze stejného důvodu chovat podobně. Mimochodem, režim letadlo na mobilu je velmi vhodný i pro cestování v autě,“ upozornil Zbyněk Veselý.

Ministerstvo dopravy zpřísňuje sankce

Novela o zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která vstoupí v platnost počátkem příštího roku, upravuje nejen bodový systém, ale také výši pokut. Telefonování za jízdy bude nově spadat do středně závažných přestupků. Pro tyto řidiče to bude v praxi znamenat odebrání čtyř bodů místo dvou a zvýšení blokové pokuty na 2 500 Kč, přičemž dnes představuje sankci maximálně okolo 1 000 Kč.[3]

[1] Zdroj: Ministerstvo dopravy

[2] Zdroj: Česká asociace pojišťoven

[3] Zdroj: Ministerstvo dopravy

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 pojišťoven v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 17 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

Newsletter