Slovenské úvěrové šílenství předobrazem Česka

Slovensko zachvátilo v květnu a červnu hypoteční šílenství. Za květen 2018 poskytly slovenské banky úvěry na bydlení (zahrnují hypotéky i další úvěry pro účel bydlení) v hodnotě přes 820 milionů eur, v červnu pak dokonce přes 1,085 miliardy eur. Jde o výrazně vyšší hodnoty oproti předchozím měsícům a důvod je nasnadě: Od 1. července začala na Slovensku platit zpřísněná pravidla pro poskytování hypoték. Lidé se tedy ještě chtěli předzásobit a získat ještě na poslední chvíli úvěry na bydlení za starých podmínek, protože podle těch nových už někteří hypotéku nedostanou.

Nová nařízení Národní banky Slovenska jsou podobná těm, které zavádí Česká národní banka s platností od 1. října – stanovují mimo jiné maximální limity, kolik může činit splátka dluhu z měsíčního disponibilního příjmu (tzv. hodnota DSTI) a jaká může být maximální celková hodnota dluhu žadatele s ohledem na jeho čistý roční příjem (tzv. hodnota DTI).

Slováci jsou tedy s platností takových omezení tři měsíce napřed a tak lze z jejich vývoje usuzovat, jak se bude situace na trhu hypoték a bytů vyvíjet zanedlouho v Česku. I u nás se dá očekávat boom hypoték, který vyvrcholí v září, následovaný propadem od října, kdy začnou platit nová omezení. Lidé totiž v té době budou mít hypotéky nasmlouvané z předchozího období, ještě bez nových omezení, a pořídí díky nim byty, které ještě budou na trhu dostupné. Pak objem nových hypotečních úvěrů s největší pravděpodobností poklesnou. Ke snížení cen nemovitostí ale snížení poptávky nepovede.

Za normálních okolností by menší poptávka nutila nabídkovou stranu ke snížení ceny. Na českém trhu s bydlením, však normální okolnosti nepanují, zejména ve velkých městech. Výstavba nových bytových domů je kvůli zdlouhavým schvalovacím procesům pro nové stavby prakticky zablokovaná. Vždyť v Praze byla například za letošní červen v bytových domech zahájena výstavba pouhých 78 bytů, za celý první půlrok pak 1141 (z toho jich přes osm stovek připadá na jediný projekt, kde se navíc zatím staví jen první etapa). Za první pololetí se přitom prodalo 2452 nových bytů. Nových bytů bude tedy výhledově stále nedostatek. I po podzimním očekávaném poklesu poptávky bude pořád zájem kupujících převyšovat nabídku. Ceníky developerů se totiž doplňují jen velmi pomalu. Pokles cen proto hned tak nepřijde.

Newsletter