Sněmovna podpořila návrh, který zavádí informační koncepci státu

Česká republika bude mít zřejmě svoji informační koncepci, kterou bude připravovat ministerstvo vnitra a schvalovat ji bude vláda. Počítá s tím vládní novela zákona o informačních systémech veřejné správy, kterou dnes poslanci propustili do dalšího projednávání. Koncepce má na pět let stanovit cíle státu v informačních systémech veřejné správy a obecné principy jejich pořizování nebo provozování.

Koncepci připraví ministerstvo vnitra a pošle ji do připomínkového řízení. Po schválení vládou bude závazná pro všechny úřady s výjimkou krajů a obcí. Pokud si nějaký úřad bude pořizovat nový systém, bude muset schválenou koncepci respektovat. Vláda koncepci v důvodové zprávě označuje za stěžejní dokument pro lepší pořizování a užívání systémů ve veřejné správě.

Hlavním cílem novely je podle důvodové zprávy stanovit pravidla pro to, jaké funkční vlastnosti mají mít informační systémy ve veřejné správě, jaká mají být pravidla pro jejich řízení nebo ekonomický přínos i pro jejich bezpečnost. Pod režim tohoto zákona mají také nově spadat například systémy pro odměňování, systémy elektronické pošty nebo pro vedení účetnictví. Má to bránit jejich duplicitě a plýtvání penězi při jejich nákupu. Zákon se však nebude vztahovat na informační systémy například zpravodajských služeb nebo na ty, které spravuje Národní bezpečnostní úřad.

Novela také posiluje úlohu vlády při pořizování nových systémů nebo zlepšování těch existujících. Pokud ministerstvo vnitra s takovým záměrem nebude souhlasit, bude mít konečné slovo právě vláda. Zákon o informačních systémech veřejné správy tuto situaci dosud neupravoval, uvádí vláda.

Provozovatelé informačních systémů budou mít za povinnost předat jejich správcům na vyžádání provozní údaje a obsažená data. Stejnou povinnost budou mít i po ukončení provozu systému. Provozovatelům za nesplnění této povinnosti bude hrozit až milionová pokuta. Má to zabránit situacím, kdy by se úřady kvůli neshodám s provozovatelem nemohly dostat ke svým údajům.

Newsletter