Sněmovna schválila regulaci vysokofrekvenčních obchodů na burzách

Vysokofrekvenční obchody na burzách zřejmě dostanou nová pravidla. Schválila je dnes Sněmovna v novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Při tomto obchodování, známém pod zkratkou HFT, se uskutečňuje velký počet transakcí s cennými papíry na finančních trzích pomoci algoritmů a počítačů. Pokyny se zadávají v řádu milisekund, využívají i jen minimální výkyvy v kurzech a během jedné vteřiny se může uskutečnit značné množství transakcí.

Novela také zpřísňuje požadavky na obchodníky s cennými papíry a má víc chránit spotřebitele. Do českého zákona zavádí ustanovení několika evropských směrnic, například o trzích finančních nástrojů nebo o sankcích za zneužívání trhu. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Technologie vysokofrekvenčního obchodování, která se na trzích používá už řadu let, však podle ministerstva financí přináší rizika, jako je například přetížení provozních systémů kvůli velkému objemu pokynů. Naprogramované systémy také mohou nepřiměřeně reagovat na jiné události na trhu, což může vést k rozkolísání cen. Mezinárodní měnový fond již přede dvěma lety uvedl vysokofrekvenční obchodování jako jeden z faktorů, kvůli nimž finanční trhy už déle ztrácejí finanční likviditu, což by mohlo vést k jejich větší zranitelnosti.

Firmy proto budou muset vést záznamy o tomto obchodování, o všech zadaných i zrušených pokynech, a poskytovat je České národní bance, pokud o ně požádá. Pokud tuto povinnost poruší, bude jim hrozit pokuta až 150 milionů korun, nebo deset procent z ročního obratu, případně dvojnásobek neoprávněného prospěchu.

Novela zároveň upravuje informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky. Obchodníci budou muset při vytváření nových investičních nástrojů ještě před jejich nabízením zákazníkům zavádět a uplatňovat postupy pro jejich schvalování. Obchodníci s cennými papíry budou muset pro své zaměstnance vytvářet mechanismy pro hlášení případů porušení nebo hrozícího porušení zákona.

Novela klade i další nové požadavky na obchodníky s cennými papíry. Budou muset mít dostatek lidí i peněz na to, aby zajistili průběžné odborné vzdělávání členů svého vedoucího orgánu. To budou muset být alespoň dva lidé, kteří budou muset skutečně řídit činnost firmy. Obchodník s cennými papíry bude muset také zajistit, aby při výběru těchto lidí prováděl politiku podporující rozmanitost. Podle důvodové zprávy to může vést k posílení postavení žen.

Poslanci na návrh rozpočtového výboru vložili do zákona povinnost České národní banky zavést a udržovat mechanismus hlášení, který umožní oznámit porušení nebo hrozící porušení zákona a dalších předpisů. Toto oznámení by mělo být možné učinit i anonymně. ČNB bude muset spolu s tím na svém webu například zveřejnit, jak hodlá takové oznamovatele chránit.

Newsletter