Sněmovna schválila úpravu rozdělování peněz na sport

Sněmovna dnes schválila novelu o podpoře sportu, jež by měla zajistit spravedlivější rozdělování státních dotací mezi sportovní organizace. Předloha předpokládá mimo jiné vznik rejstříku sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení, který povede ministerstvo školství. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Registrace v rejstříku bude podle novely povinná pro všechny sportovní organizace, které budou žádat o státní podporu. Velikost členské základny je jedním z parametrů, podle nichž se peníze rozdělují mezi jednotlivé svazy. Vedle spravedlivějšího rozdělení dotací by měl rejstřík rovněž poskytnout ministerstvu informace, jakým způsobem se jednotlivá sportovní odvětví vyvíjejí nebo jak jsou zajištěna trenéry.

Rejstřík sportovních zařízení prosadil do předlohy se souhlasem ministryně školství Kateřiny Valachové poslanec Pavel Ploc (oba ČSSD). Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku by navíc měly být podle Plocova návrhu veřejně přístupné na internetu.

Zákon dále stanoví, že státní podporu nesmí dostat osoba, která v minulých třech letech porušila opakovaně nebo závažným způsobem pravidla boje proti dopingu nebo program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží. Překážkou k poskytnutí dotace bude taky pravomocné odsouzení za nekalosti ve sportu nebo za dotační podvod.

Sněmovna na návrh školského výboru z předlohy vypustila uzákonění Národní rady pro sport, tedy poradního orgánu ministerstva, který reprezentuje zájmy sportovního hnutí. Ve výboru s návrhem uspěl zpravodaj Jiří Holeček (ANO), podle něhož jsou mnozí členové rady ve střetu zájmů, když zároveň žádají o dotace. Rada bude pracovat dál jako nyní.

Newsletter