Sobotka: ČR je již jen malý krok od ratifikace Pařížské dohody

Premiér Bohuslav Sobotka dnes na 12. Evropském jaderném fóru uvedl, že vláda se schválením Státní energetické koncepce přihlásila k dalšímu využívání a rozvoji jaderné energetiky do budoucna.

„Česká republika je již jen malý krok od ratifikace Pařížské dohody, po které se připojí k ostatním členům EU a celosvětově bezmála 150 zemím světa, které se zavázaly učinit kroky k tomu, abychom zpomalili růst průměrné teploty naší planety. Tento závazek a také mnohé další závazky budou vyžadovat rovný přístup ke všem nízkoemisním zdrojům energie a jejich maximální zapojení. Tady vidím jadernou energii jako nástroj, který nám zásadním způsobem pomůže tyto závazky naplnit.,“ řekl Sobotka.

Slovenský premiér Robert Fico hovořil o společném postoji české a slovenské vlády k jaderné energetice jako pilíři energetické bezpečnosti státu. „Jádro nemá pro země jako je Slovensko pro příští desetiletí alternativu, která by ho mohla rovnocenně nahradit,“ uvedl premiér Robert Fico.

Slovensko, které je na dovozu energetických surovin závislá podobně jako ČR, dnes vyrábí asi 55 % své produkce elektrické energie právě v jaderných elektrárnách. Premiér Fico též připomněl, že letos uplyne šedesát let od vzniku podniku Jaderná elektrárna Bohunice. Vloni slovenská strana dokončila proces EIA na výstavbu nové jaderné elektrárny v prostoru první česko-slovenské jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček v rámci diskuse mimo jiné připomněl potřebu vyřešit problém s bezpečným ukládáním radioaktivních odpadů. “Toto téma považuji za nesmírně důležité. Po několik let se snažíme transparentně a ve spolupráci s obcemi a iniciativami hledat optimální lokalitu pro vybudování bezpečného úložiště pro vyhořelý jaderný odpad. S plány na výstavbu nových jaderných zdrojů se tlak na vyřešení této otázky stává ještě výraznějším. Pracujeme proto na legislativním zakotvení větší role samosprávy v celém rozhodovacím procesu výběru lokalit,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.   

Newsletter