Sociologové zahájili první velký výzkum o bezdomovectví v ČR

Aktivity lidí bez domova, jejich pohyb po městě i jeho načasování zkoumá projekt HOBOhemia: Časoprostor bezdomovců. První srovnávací výzkum o bezdomovectví sleduje situaci v Praze a Plzni. Zapojit by se do něj mělo 450 lidí bez přístřeší. Vědci ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR nyní navíc poprvé v Česku využívají také speciální metodu. Respondenty si nevyhledávají sami, ale rekrutují je pro ně sami účastníci. ČTK o tom informoval Filip Lachmann ze sociologického ústavu.

„Šetření umožní získat cenné informace o struktuře a výši dluhů, sociálních vazbách nebo způsobech vydělávání lidí bez domova,“ uvedl hlavní řešitel projektu Petr Vašát.

Na projektu se podílejí týmy oddělení lokálních a regionálních studií a socioekonomie bydlení sociologického ústavu. Zahrnují experty z několika oborů, například z antropologie a kulturologie. Pro výzkum, který nyní začal, zvolili metodu RDS (Respondent driven sampling – vzorek řízený respondentem). Využívá se při zkoumání obtížně přístupných skupin, jako jsou třeba cizinci s nelegální prací či drogově závislí.

„V České republice tento postup ještě nebyl doposud použitý, nebyl pravděpodobně použitý ani ve světovém kontextu na populaci bezdomovců,“ doplnil Vašát.

Autoři připravili dotazníky se 111 otázkami. Respondenti je budou chodit vyplňovat v určitou dobu na domluvená místa. Dvě jsou v Praze a jedno v Plzni.

Účastníci dostávají za vyplnění dotazníku a rekrutování dalších odměnu. Podle autorů ale není taková, aby lidi k zapojení do výzkumu motivovala. Respondent získá k odměně tři kupony, které rozdá známým. Ten, kdo pak s kuponem dorazí, dostane za vyplnění dotazníku odměnu a další tři kupony. Člověk, jehož kupon někdo přinese, získá za nábor odměnu.

V hlavním městě sociologové chtějí začít s šesti lidmi bez přístřeší a v Plzni se čtyřmi. Tato desítka by pak měla přivést další účastníky. V metropoli chtějí vědci sesbírat 300 dotazníků, v Plzni 150. Celý projekt by měl skončit v prosinci příštího roku.

Podle pořadatelů se pojmem hobohemia označovala místa, kde se v USA od přelomu 19. a 20. století soustředili městští tuláci – hobos. Byli to první městští bezdomovci. V létě se živili jako námezdní dělníci, v zimě se stali městskou chudinou, uvedli autoři výzkumu.

Newsletter