Dolar zahajuje týden slabší v dolarovém indexu i proti euru. Společná měna sílí nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu jsou v zisku. Koruna posiluje pod 25,50 za euro.

Součástí krajských kol Ekonomické olympiády budou diskuze o vlivu pandemie na styl výuky i udržitelnosti velkých firem

Již v úterý 16. března 2021 začínají krajská kola 5. ročníku Ekonomické olympiády. Zúčastní se jich celkem 1 195 studentů z 339 středních škol. Součástí bude i doprovodný program v podobě online panelových diskuzí, které se uskuteční ve čtvrtek 18. března. Panely se zaměří na změnu stylu výuky v souvislosti s pandemii covid-19 a také na aktuální téma udržitelnosti velkých firem.   

Krajská kola v online podobě

Letošní krajská kola se vzhledem k aktuální situaci budou konat v online prostředí. Na účastníky čeká 25 uzavřených otázek z oblastí ekonomie a financí, na jejichž zodpovězení mají časový limit 40 minut. Nejlepších 50 studentů postoupí do červnového celostátního finále. „Ekonomická olympiáda zpřístupňuje témata z oblastí ekonomie a financí mladým lidem, a tím se podílí na zvyšování finanční gramotnosti české společnosti. Snažíme se také motivovat školy, aby ve větší míře zaváděly tato témata do výuky, ideálně ve formě samostatných předmětů,“ sdělila Martina Bacíková, zakladatelka a ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání, který je organizátorem olympiády.

Firemní hodnoty a strategie z pohledu udržitelnosti

První diskuzní panel, který doplní krajská kola, se bude věnovat udržitelnosti velkých firem. „Jedná se o široké téma, které se promítá do mnoha aspektů našich životů. Velmi diskutované je i na půdě velkých společností. Cílem panelu je najít odpovědi na otázky týkající se budoucího vývoje organizací z pohledu udržitelnosti a jejich vlivu na další generace. A to nejen v kontextu životního prostředí, růstu sociálních výdajů, stárnoucí populace, ale také zahraniční politiky či využívání levné pracovní síly,“ upřesnila Bacíková. Do diskuze se zapojí zástupci Komerční banky, České asociace pojišťoven, PwC Česká republika či společnosti Kooperativa. Debatovat se bude také o tom, jak současná situace změnila vize a plány společností právě v oblastech životního prostředí, vědy či vzdělání.

Jak pandemie ovlivnila výuku?

Tématem druhé panelové diskuze bude vliv pandemie na formu a styl výuky. Diskutovat budou zástupci Vysoké školy finanční a správní, Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozornost bude věnována také inovacím spojeným s online výukou či budoucnosti online vzdělávání. Veřejnost může oba diskuzní panely zcela zdarma sledovat online na YouTube kanále INEV.

Cena ČNB pro rok 2021

Česká národní banka, partner Ekonomické olympiády, vyhlašuje v rámci tohoto projektu již 5. ročník soutěže o „Cenu ČNB“. Semifinalisté Ekonomické olympiády své myšlenky odprezentují v krátkém video příspěvku na téma „Stanou se digitální měny centrálních bank brzy alternativou k hotovosti?“. Vítěz se vedle prestižního titulu nositele „Ceny ČNB“ a věcných dárků může těšit také například na den strávený v ČNB, kde se bude moci setkat se členy bankovní rady. Výsledné pořadí soutěže, které vzejde ze sloučení výsledků veřejného hlasování a hodnocení odborné poroty ČNB, bude vyhlášeno během finále Ekonomické olympiády 9. 6. 2021.

Souhrnné informace:

Krajská kola Ekonomické olympiády

Testování: úterý 16. března 2021

Online panelová diskuze: Udržitelnost velkých firem

Čtvrtek 18. března 2021 od 9:30 do 10:50

Odkaz ke sledování streamu: https://www.youtube.com/watch?v=XItEwTf7ofg

Více informací k programu: https://fb.me/e/3O8FdNhCa

Online panelová diskuze: Jak změnila pandemie styl výuky?

Čtvrtek 18. března 2021 od 11:10 do 12:30

Odkaz ke sledování streamu: https://www.youtube.com/watch?v=Zzn86RbWV8k

Více informací k programu: https://fb.me/e/1XFrkeuBA

Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a podporovat nadějné budoucí ekonomy. Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávaní z. ú. (INEV), která vytváří zázemí pro studium a výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a finanční gramotnosti ve společnosti.

Newsletter