Soud zamítl návrh likvidátora na insolvenci Harvardského holdingu

Městský soud v Praze dnes zamítl návrh na insolvenci Harvardského průmyslového holdingu (HPH), vzniklého z Harvardských privatizačních fondů Viktora Koženého. Návrh podaný likvidátorem HPH Zdeňkem Častorálem neobsahoval potřebné údaje, například o splatnosti závazků. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Návrh na insolvenci kritizoval šéf představenstva HPH Karel Staněk, protože by pak podle něj podílníci ztratili šanci na získání likvidačního zůstatku.

Častorál, který je likvidátorem HPH 16 let, podal návrh 2. listopadu. Podle něj je ztíženo vymáhání majetku ve prospěch akcionářů holdingu mimo jiné tím, že již ve dvou případech soudy neosvobodily HPH od soudních poplatků, které činí mnohamilionové částky. V případě insolvence by ale byl insolvenční správce od poplatků osvobozen. Po uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení by se podle Častorála společnost vrátila do likvidace a formou likvidačního zůstatku by uspokojila akcionáře.

Městský soud ale dnes oznámil, že insolvenční návrh nesplňuje požadavky dané zákonem. Například u žádného ze závazků HPH uvedených v návrhu nebyla uvedena splatnost. „Na základě předloženého insolvenčního návrhu soud nemohl dospět k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, když dlužník v insolvenčním návrhu neosvědčil, že má závazky déle než 30 dní po lhůtě splatnosti,“ píše se v odůvodnění soudu.

„Stejně tak nemohl soud dospět k závěru o úpadku dlužníka ve formě předlužení, když souhrn závazků dlužníka nepřevyšuje souhrn majetku společnosti, což sám dlužník přiznává,“ doplnil soud. Chyběly také listiny dokládající pravdivost tvrzení o úpadku HPH. Proti odmítnutí návrhu se může likvidátor ještě do 15 dní od doručení verdiktu soudu odvolat.

HPH, původně Harvardské privatizační fondy založené Viktorem Koženým, byl podle Častorála v 90. letech v Česku napaden ekonomickou kriminalitou. Za tuto trestnou činnost byli pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze z října 2012 odsouzeni Kožený a pozdější likvidátor fondů Boris Vostrý. Soud jim uložil tresty deset a devět let vězení. Muži podváděli při obchodech s cennými papíry a HPH způsobili podle verdiktu škodu přes deset miliard korun. Oba jsou stíháni jako uprchlí, škodu mají nahradit. Kožený měl zaplatit zhruba 8,3 miliardy a úroky, Vostrý přes 2,2 miliardy a úroky. Kožený žije na Bahamských ostrovech, Vostrý zřejmě ve střední Americe.

Podle účetních závěrek z minulých let měl majetek HPH činit 24 miliard korun. Z dřívějších informací Častorála vyplývá, že majetek holdingu spočívá především v zástavních smlouvách a směnkách za Koženého firmami. Častorál uvedl, že po pravomocném odsouzení Koženého a Vostrého majetek vymáhal.

Newsletter