Soukromí železničáři vyzvali premiéra Sobotku k transparentní soutěži

Pokračování v soutěžích a soutěže jako podmínka pro získání financování z evropských dotací, dvě hlavní témata setkání premiéra Bohuslava Sobotky se soukromými dopravci. V dotační politice platí přísná pravidla pro čerpání evropských financí pouze na základě výběrových řízení. Není důvod, aby byla železnice nadále výjimkou.

Schůzky s premiérem se zúčastnili zástupci společností RegioJet, LEO Express, Arriva a Jindřichohradecké místní dráhy.  Ti vyzvali premiéra a Vládu ČR k pokračování v soutěžích podle harmonogramu otevírání trhu a k podpoře soutěžení provozování regionálních linek a navázání čerpání dotací z evropských fondů pouze na vysoutěžené linky.

Čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD) musí být navázáno na soutěže v regionální dopravě i na R13

Cílem programu OPD je podpora dopravní obslužnosti ČR formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. : Z programu má být hrazen nákup nových vozidel(1,2 mld. Kč z programu OPD 1 a 19,064 mld. Kč z programu OPD 2. Prostředky z OPD 1 jsou připraveny pro linku R13 Brno – Břeclav –Olomouc. Tu však ministerstvo plánuje v současnosti zadat na přímo Českým drahám, přestože, soukromí dopravci podali podle všeho výhodnější nabídky. Státem vlastněný dopravce ČD tak bez soutěže získá nová vozidla i státní příspěvek. Evropská unie přitom přímé zadání povoluje pouze v případech, kdy na trhu neexistuje zájemce, který by se přihlásil do výběrového řízení, což není případ České republiky. Na značné části této trasy navíc současně jezdí soukromí dopravci bez dotací. Všechny deklarace a materiály o otevírání trhu takovým postupem ztrácejí význam. Řešením je přímé zadání, ale pouze do doby, než bude moci provoz vlaků na lince R13 převzít vítěz současně vyhlášeného výběrového řízení. Prostředky z OPD 2 ministerstvo dopravy navázalo na vítězství v soutěži na trasy dle harmonogramu otevírání trhu. Další osud soutěží je ale momentálně nejasný.

Jaký signál dá vláda dopravcům a cestujícím?

Vláda ČR má v nejbližší době projednat Zprávu o otevírání trhu, která se zabývá dalším pokračováním soutěží na provozování železniční dopravy, a také bude rozhodovat o způsobu organizace a financování regionální železniční dopravy. Tato zpráva o regionální dopravě (tzv. Memorandum) se nezabývá otázkou výběru dopravce, stanovuje jen stále vyšší příspěvek státu na provoz: stát by měl hradit 33,33 % výdajů krajů za dopravu.

Společný cíl: Rovné transparentní podmínky a poskytování závazků veřejné služby na základě otevřených výběrových řízení

Soukromí dopravci jsou na trhu konkurenty a mají v mnohém zcela odlišné představy. Požadavek na otevřený trh a rovné podmínky ale jednoznačně sdílí. Na trase Praha – Ostrava, kde probíhá konkurenční boj, jednoznačně vzrostla kvalita služeb a pro cestující je samozřejmostí přístup k wi-fi nebo občerstvení – a to bez dotací na provoz. Není jediný důvod, aby obdobné služby nebyly poskytovány i na dalších trasách České republiky. Soutěže jsou základem pro hospodaření s veřejnými penězi, přinášejí jejich jednoznačné úspory a současně jasný růst kvality služeb – ve všech odvětvích jsou soutěže jednoznačným způsobem zadávání, v současné době kromě železnice.

Newsletter