SP ČR: Růst mezd závisí na jednotlivých oborech

Svazu průmyslu ČR dnes v reakci na čísla statistiků uvedl, že růst mezd závisí na jednotlivých oborech. Rychleji rostou například ve strojírenství nebo automotive. Podle Českého statistického úřadu vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí oproti stejnému období předchozího roku o 6,8 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 procenta, reálně se tak mzda zvýšila o 4,2 procenta a medián mezd činil 25 181 Kč.

„Růst mezd o 6,8 % odpovídá růstu českého HDP i předpokládané inflaci. Upozorňuji, že se ale nejedná o zvýšení, kterého by dosahovala každá firma. Růst mezd totiž závisí na rozvoji v jednotlivých oborech. Rychleji rostou ve firmách, které mají ve střednědobém horizontu nasmlouvané zakázky s vyšší přidanou hodnotou. To vidíme například v automobilovém průmyslu nebo strojírenství,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Newsletter