SPIR: Internetová ekonomika za pět let posílila o 15 % na 188 miliard Kč

Internetová ekonomika tvoří 4,13% HDP ČR, oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 15 % z 164 mld. na 188 mld. v roce 2015. Podílí se na HDP větší mírou než například zdravotnictví, zemědělství nebo oblast bankovních služeb a peněžnictví, mění strukturu zaměstnanosti a vytváří nová pracovní místa.

„Je dobře, že má u nás internetová ekonomika tak dobrý základ a že ji chceme rozvíjet. Končí čas montoven a musíme se posunout k moderní digitální ekonomice. Vedle budování infrastruktury a lepší legislativy je jednou ze základních podmínek i změna našeho vzdělávacího systému tak, aby z něj vycházeli lidé schopni se po zbytek života učit a přizpůsobit se změnám, které bude digitální svět přinášet,“ sdělil Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy ČR.

„Z naší studie vyplývá jednoznačný závěr – internetová ekonomika je klíčovou součástí národního hospodářství a její zdravý rozvoj digitálního prostředí je podmínkou konkurenceschopnosti České republiky. Doufám, že zjištěné závěry napomůžou tomu, aby se digitální ekonomika zařadila mezi politické priority. Státní správa má v této oblasti velký dluh, který je navíc prohlubován špatnými regulačními zásahy,“ uvedl Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj.

Studie hodnotí tři základní oblasti a míru vlivu digitální ekonomiky na ně, a to, jak digitální ekonomika ovlivňuje české firmy, obyvatele České republiky a státní správu. Výsledky nejsou vždy povzbudivé: české podniky jsou z 98 % připojeny k internetu, což je o 3 % více než je průměr EU. Prakticky všechny používají internet při komunikaci s veřejnou správou. V připojení k vysokorychlostnímu internetu ale podniky za průměrem EU výrazně zaostávají, pouze 7 % jich bylo v roce 2015 k internetu připojeno rychlostí minimálně 100 Mb/s. „Do roku 2020 se průtok dat internetem ztrojnásobí a nároky na přenositelnost dat budou čím dál tím větší. Rychlá dostupnost služeb na internetu je doménou zejména velkých měst, polovina obyvatel ČR nemá k dispozici kvalitní připojení a čtvrtina problematicky bez možnosti výběru. Při tom plošná dostupnost rychlé komunikační infrastruktury je základní podmínkou pro rozvoj digitální ekonomiky, služeb eGovernmentu a úspěch naší země v konkurenci zbytku Evropy, potažmo globalizovaného světa,“ vysvětlil význam kvalitní konektivity Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC.

79 % českých domácností mělo v roce 2015 přístup k internetu. ČR patřilo 2. místo v žebříčku zemí EU z hlediska podílu jednotlivců disponujících základními digitálními schopnostmi. Rozvoj internetové ekonomiky, resp. ICT technologií ovlivňuje celkovou míru zaměstnanosti. Počítačová gramotnost a znalost základních programů je podmínkou většiny pracovních pozic, a to i mimo ICT sektor. Vznikají nové pozice, které za stávajícího stavu nemají dostatečnou oporu ve vzdělávacím systému. „Proto je třeba zvyšovat úroveň digitální gramotnosti stávajících i budoucích uchazečů o zaměstnání, aby se zvýšila jejich uplatnitelnosti na trhu práce,“ komentovala závěry této části studie Marie Pelantová z BDO Advisory.

Newsletter