Společnost Novo Nordisk: Cílem nové strategie společenské odpovědnosti je zvítězit nad diabetem

Nová strategie je založena na dvou dlouhodobých snahách společnosti Novo Nordisk. První je zajištění přístupu k cenově dostupné péči nejvíce ohroženým ve všech zemích světa, druhou pak podpora prevence diabetu s cílem zastavit nárůst tohoto onemocnění.

Zvítězit nad diabetem

V době, kdy roste potřeba zaměřit se celosvětově na oblast zdraví, přišla společnost Novo Nordisk s novou strategií společenské odpovědnosti nazvanou „Zvítězit nad diabetem“. Strategie posiluje dřívější závazek společnosti Novo Nordisk v této oblasti a představuje nové dlouhodobé cíle. Mezi ty patří zajištění přístupu k cenově dostupné léčbě diabetu nejvíce ohroženým pacientům po celém světě a snaha, aby již žádné dítě nezemřelo na diabetes 1. typu.

1 z 9

Diabetes má nyní na světě jeden z jedenácti lidí, a pokud nebudou přijata opatření, do roku 2045 se může jednat o každého devátého. Diabetes představuje velkou zátěž pro zdravotní systémy, proto se společnost Novo Nordisk zavazuje v zemích, kde působí, spolupracovat při prevenci a léčbě tohoto onemocnění s veřejnými institucemi a dalšími strategickými partnery.

COVID-19 diabetes nezastavil

„Náš cíl zvítězit nad diabetem nabývá na důležitosti ještě víc nežli dříve, výskyt diabetu neustále narůstá, a to i v době, kdy svět trpí nejničivější pandemií, jakou pamatuje,“ řekl Lars Fruergaard Jørgensen, generální ředitel společnosti Novo Nordisk. „Kromě inovativní léčby jsme odhodláni pomáhat v jednotlivých zemích zvítězit nad diabetem také podporou prevence tak, aby se zastavil nárůst výskytu onemocnění a celosvětově byl zajištěn přístup k cenově dostupné péči těm nejvíce ohroženým pacientům. Ohrožení má mnoho podob a diabetes má na ohrožené komunity lidí ty nejtěžší dopady. Jsem hrdý, že zintenzivňujeme naše úsilí a společně s partnery pracujeme na řešení krize diabetu v době, kdy je to tak důležité. “

Inzulin o 25 % levnější v zemích s nízkými a středními příjmy

Jako první krok v naší snaze zajistit přístup k cenově dostupnému inzulinu všem ohroženým pacientům společnost Novo Nordisk snižuje maximální cenu humánního inzulinu ze 4 USD na 3 USD za injekční lahvičku. K tomuto kroku dochází na základě stávajícího závazku společnosti týkajícího se zajištění dostupnosti inzulinu (Access to Insulin Commitment) v 76 zemích s nízkými a středními příjmy. Jedná se o nejméně rozvinuté země, které jsou specifikované Organizací spojených národů, další země s nízkými příjmy definované Světovou bankou a země se středními příjmy, v nichž má velká část obyvatel z důvodu nízkých příjmů nedostatečný přístup ke zdravotní péči.

Pomoc pro 100 000 dětí

Žádné dítě by nemělo umřít na diabetes 1. typu. S cílem podpořit toto úsilí rozšiřuje společnost Novo Nordisk svůj program Changing Diabetes in Children (Změna diabetu u dětí), který by měl do roku 2030 z dnešních 25 000 dětí pomoci až 100 000 dětí. Program poskytuje péči a léky pro záchranu života dětí s diabetem 1. typu v zemích s méně rozvinutou ekonomikou a s nízkými zdroji pro zajištění odpovídající zdravotní péče.

Místopředseda IDF (International Diabetes Federation) a partner iniciativy Changing Diabetes in Children MUDr. Naby Balde vysvětluje důvod k naléhavosti: „Výskyt diabetu narůstá po celém světě a všichni nemají stejnou příležitost k tomu udržovat si dobré zdraví. Díky iniciativě Changing Diabetes in Children byly v ohrožených komunitách zachráněny již životy tisíců dětí s diabetem 1. typu. Vítám snahu společnosti Novo Nordisk o významné rozšíření jejích aktivit a ještě větší úsilí nad diabetem zvítězit.“

V rámci strategie „Zvítězit nad diabetem“ Novo Nordisk také rozšiřuje program Partnering for Change (Partnerství pro změnu), na němž spolupracuje s mezinárodním výborem Červeného kříže a dánským Červeným křížem. Program se zaměřuje na péči o lidi se závažnými chronickými nemocemi v době humanitárních krizí a podporuje začlenění léčby diabetu a vysokého krevního tlaku do celosvětových zdravotních aktivit Červeného kříže.

Iniciativy v rámci strategie „Zvítězit nad diabetem“ společnosti Novo Nordisk jsou:

  1. Rozšíření programu Changing Diabetes in Children – dle odhadů nemůže více než 100 000 dětí s diabetem 1. typu z méně rozvinutých zemí získat přístup k léčbě1. K dnešnímu dni společnost Novo Nordisk prostřednictvím tohoto programu pomohla více než 25 000 dětem. Nyní si stanovujeme novou výzvu: do roku 2030 pomoci 100 000 dětí. Ambice je jasná – žádné dítě by nemělo zemřít na diabetes typu 1.
  2. V rámci stávajícího závazku zajistit dostupnost k inzulinu společnost Novo Nordisk snižuje maximální cenu lidského inzulinu ze 4 USD na 3 USD za injekční lahvičku v 76 zemích s nízkými a středními příjmy. To platí pro nejméně rozvinuté země, které jsou specifikované Organizací spojených národů, další země s nízkými příjmy definované Světovou bankou a země se středními příjmy, v nichž má velká část obyvatel z důvodu nízkých příjmů nedostatečný přístup ke zdravotní péči. Dále plánujeme zabývat se problémy v distribuci a kapacitě zdravotní péče, které často zabraňují dostupnosti levných inzulinů pro nejpotřebnější.
  3. Rozšíření programu Partnering for Change představujícího spolupráci s mezinárodním výborem Červeného kříže a dánským Červeným křížem s cílem zlepšit péči o chronicky nemocné, kteří se nacházejí v oblastech postižených humanitární krizí. Abychom podpořili nejpotřebnější skupiny pacientů, budeme pokračovat ve spolupráci s Červeným křížem a jeho partnery v letech 2021–2023. Cílem této partnerské spolupráce je zajistit začlenění léčby diabetu a vysokého krevního tlaku do jejich celosvětových zdravotních aktivit. Naše podpora zahrnuje dar ve výši 15 miliónů DKK (tedy 54 milionů CZK).
  4. Možnost rozšířené podpory pacientů v obtížné situaci v USA. Lidé s diabetem užívající inzulin společnosti Novo Nordisk, kteří ztratili zdravotní pojištění kvůli ztrátě zaměstnání nebo nemožnosti pracovat v důsledku situace související s COVID-19, mohou mít nárok na bezplatný inzulin na 90 dní prostřednictvím programu společnosti Novo Nordisk.
  5. Podpora humanitárních subjektů v přední linii během pandemie COVID-19. Po dobu šesti měsíců budeme poskytovat a expedovat inzuliny zdarma našim partnerským humanitárním organizacím, jako jsou UNICEF, UNRWA a Červený kříž.
  6. Naším cílem je udržet současnou úroveň dodávek inzulinu v době, kdy humanitární organizace bojují proti COVID-19. Rovněž poskytujeme peněžní příspěvek navazující na mimořádnou výzvu Červeného kříže v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tato podpora přispěje například na školení poskytovatelů zdravotní péče, ochranné prostředky, zdravotnický materiál, karanténní zařízení a psychosociální podporu. Celkový objem daru je více než 20 miliónů DKK (72 milionů CZK).
  7. V rámci prevence se ve spolupráci s UNICEF zaměřujeme na prevenci nadváhy a obezity dětí v Mexiku a Kolumbii. Naším cílem je zaměřit se na lepší informovanost a podporu těch, kteří jsou zodpovědní za rozhodování.
  8. V boji proti nárůstu výskytu diabetu v městském prostředí prostřednictvím partnerského programu Města měnící diabetes (Cities Changing Diabetes) spolupracujeme s vedoucími představiteli z více než 25 velkoměst. V městských aglomeracích žijí téměř dvě třetiny všech lidí s diabetem, proto jsou města důležitým místem pro řešení tohoto problému.

Newsletter