Společnosti PSP Engineering loni klesly tržby i zisk

Společnosti PSP Engineering Přerov, která je významným tuzemským dodavatelem investičních celků na výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin, loni klesly tržby meziročně o pět procent z 674 milionů korun v roce 2014 na 643 milionů korun. Firma loni snížila i zisk, a to na 8,3 milionu korun z 13,4 milionu korun v roce 2014. ČTK dnes informaci získala z výroční zprávy PSP Engineering.

Hlavní část tržeb společnost PSP Engineering získala ze zahraničí, kam vyvezla zboží v hodnotě 460 milionů korun. Zbývajících 183 milionů korun firma utržila v Česku.

Podíl Česka a Slovenska na celkovém obratu PSP Engineering se loni zvýšil v součtu na 35 procent. Naopak podíl ruského trhu klesl na 29 procent. „Částečně byl nahrazen trhy západní Evropy, na kterých je společnost již tradičně přítomna řadu let, a částečně novými trhy,“ uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva PSP Engineering Mykola Narevych.

PSP Engineering byla loni aktivní například v Německu či Turecku. „Z nových trhů zaujímá podstatné místo Libérie s desetiprocentním podílem (na obratu společnosti),“ podotkl Narevych.

Firma loni dokončila například projekt výstavby drtící a třídí linky a mlýnice vápence v Tulské oblasti v Rusku a uvedla do provozu mlýnici vápence v Turecku. Společnost se také podílela na zprovoznění technologie vápenky v centrálním Rusku. Mezi další velké zakázky PSP Engineering loni patřila linka pro drcení granitu v Litvě, mlýnice uhlí v Turecku a dodávka válcových drtičů uhlí na Slovensko.

Ve finančních plánech na letošní rok vedení společnosti PSP Engineering počítá s celkovým obratem 730 milionů korun. „Ke konci účetního období byl celkový objem smluvně podložených zakázek ve výši 35 procent plánovaného obratu,“ uvedl Narevych.

PSP Engineering, která převzala část aktivit bývalých Přerovských strojíren, se orientuje na konstrukce a technologie pro cementárny, vápenky, drtírny a třídírny lomového kamene, štěrku a písku a na úpravny uhlí a rud. Jediným akcionářem firmy, která loni v průměru zaměstnávala 130 lidí, je prostřednictvím firmy PSP Real Estate německá společnost Alite.

Newsletter