Spotřeba mobilních dat v Česku neustále roste

Minulý týden Český telekomunikační úřad otevřel veřejnou konzultaci závěrů, které vzešly z testu velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám. Případná regulace cen se ale týká pouze firemních zákazníků. Češi přitom využívají výrazně nižší objem mobilních dat, než ostatní státy v EU. Za rok 2016 to bylo průměrně 593 MB, při přepočtu na SIM kartu, včetně těch bez aktivního datového tarifu je spotřeba v ČR přibližně 320 MB. Oproti tomu například západní Evropa se dostala v průměrné spotřebě na 740 MB a severské země dokonce přesáhly objem v řádu GB jednotek.

Průzkumy provedené na vzorku 1850 respondentů v České republice v březnu 2016 ukazují, že mobilní data využívá vyšší počet mužů než žen a jejich užívání s rostoucím věkem klesá. Ve věkové kategorii 18 – 44 let data používá 60 % uživatelů, ve věku 45 – 54 let se počet pohybuje okolo 47 % a konečně ve věkové skupině 55 – 64 let je aktivních uživatelů 34 %. Každý pátý spotřebitel ve věku 18 – 44 let vyčerpá více jak 1 GB mobilních dat měsíčně, naopak v nejvyšší věkové skupině nad 55 let se jedná o každého devátého spotřebitele.

Uživatelé mobilních dat tráví u mobilních telefonů denně i několik hodin. Jako nejčastější aktivity respondenti uvedli využívání komunikačních kanálů, získávání informací nebo používání map a navigací. Nemalé procento obsáhly sociální sítě Facebook a Instagram.

Z průzkumů dále vychází, že 66 % uživatelů ve věku 18 – 24 let se spoléhá na okamžitou dostupnost dat a dokonce méně plánují, lépe se seznamují s novými přáteli i partnery. Uživatelé starší a s vyšším dosaženým vzděláním využívají internet převážně ke komunikaci, vyhledávání informací, správě bankovnictví, než k zábavě, hrám a delšímu pobytu na sociálních sítích. „Internet zásadně mění nejen náš každodenní život, ale i pracovní struktury. Mladší generace vnímá online připojení a využívání mobilních dat jako přirozenou součást života a starší generace nezůstává nijak dramaticky pozadu,“ říká Vítězslav Grygar, zakladatel nezávislé aukční síně a partner komunity spotřebitelů licit.cz, a dodává: „od 15. června 2017 bylo zrušeno účtování roamingových poplatků v rámci Evropské unie a tím se využívání dat mnohoprocentně zvýšilo i mimo území ČR, ovšem zrušené roamingové poplatky neznamenají zlevnění běžných cen tarifních balíčků, ty mají Češi stále jedny z nejméně výhodných v EU. S tím jde jednoznačně i ruku v ruce nízká spotřeba dat v ČR. Zahraniční operátoři totiž nabízejí balíčky cenově výhodnější.“

Celkově však Češi hodnotí kvalitu internetu v České republice pozitivně. Za nejvýraznější posun je považována rychlost, šíře pokrytí signálem a naopak jako negativum je často zmiňována právě cena. Češi, kteří disponují aktivovanými daty v mobilních telefonech, v celkovém souhrnu spotřebovaných mobilních dat stejně využívají v 80 % WiFi a ve 20 % fungují přes služby mobilních operátorů. Z celkového počtu zkoumaných respondentů uvedlo 7 % lidí, že nemá aktivovanou službu mobilních dat vůbec. Často je udáván důvod nevyhovující přístup na internet přes mobilní telefon, malá obrazovka přístroje nebo stránky nepodporující mobilní verzi stránek. Jiní považují přístup k internetu přes mobilní zařízení jako nebezpečné nebo nekvalitní.

Newsletter