Správa peněz v bankách? Lidé chtějí rychlost a pohodlnost

Většina lidí dává při správě peněz, které mají uložené v bankách, přednost rychlosti a pohodlnosti. K tomu je on-line bankovnictví ideální a bankám navíc snižuje náklady. Analytická agentura Datank v rámci výzkumu Nejlepší banka 2017 zjišťovala, které bankovní produkty a služby je možné zřizovat elektronicky a v jakých případech se to stále neobejde bez přímého kontaktu na pobočce.

Celou škálu bankovních služeb on-line dnes nabízejí v podstatě všechny bankovní domy. On-line zřízení trvalého příkazu, inkasa nebo třeba elektronické výpisy z účtu jsou všeobecným standardem. Platí to také pro zahraniční platby, zasílání zůstatkových SMS a ze sledovaných bank pouze se dvěma výjimkami rovněž pro on-line zřizování bezkontaktních karet. „Finanční služby a inovace šly vždy ruku v ruce a myslím, že tomu nebude jinak ani v budoucnu. Díky novým technologiím dokáží banky neustále rozšiřovat spektrum nabídky v on-line prostředí a nabízet moderní služby. S rozvojem digitalizace však rostou zvýšené nároky na bezpečnost ve virtuálním světě, kterou musí mít na zřeteli zvláště instituce, které nakládají s financemi svých klientů,“ komentuje Tomáš Hládek, poradce pro platební styk a digitalizaci České bankovní asociace.

Naopak ne všechny banky nabízejí takzvaný phone banking, tedy komunikaci prostřednictvím telefonních linek. Telefonickým bankovnictvím je možné zjistit například stav zůstatku na účtu, platby, které na účet přišly nebo provést bezhotovostní převod. Službu, která se může hodit třeba v zahraničí, aktuálně nabízí jen asi polovina bank. Také pokud se klientovi nelíbí jeho platební karta a chce si on-line navrhnout a zřídit kartu s vlastní motivem, tzv. image kartu, pak uspěje pouze u České spořitelny, ČSOB, Poštovní spořitelny a Komerční banky.

Celkově udělala v nabízení on-line služeb oproti loňsku největší skok Expobank, která dříve umožňovala zřízení přes internet jen poloviny svých nabízených služeb. Letos se výrazně zlepšila a na pobočku je potřeba jít už jen kvůli zřízení internetového bankovnictví a požadavku na bezkontaktní kartu. „Banky a pojišťovny významně investují do svých on-line služeb. On-line bankovnictví a pojišťovnictví je jedním z jejich možných komunikačních a distribučních kanálů, obzvlášť u generace Y a Z je to preferovaný způsob komunikace,” uvádí Marek Richter, partner Auditorské služby PwC ČR.

Mnohem větší rozdíly než u služeb jsou u on-line sjednávání produktů. Běžný a spořicí účet, platební kartu, stejně jako pojištění karet proti ztrátě nebo odcizení si po internetu klient vyřídí v podstatě u všech bankovních domů. V dalších případech už ale zdaleka nemusí být tak úspěšný. Skoro u poloviny sledovaných bank neuspěje v případě on-line zřizování kreditní karty.

Až na výjimky je po internetu možné pouze zažádat o hypoteční úvěr a stavební spoření, nikoli si je tedy on-line přímo vyřídit. Vlastní zřízení hypotéky po internetu nabízí jen Česká spořitelna, stavební spoření spolu s ní ještě Komerční banka. On-line investování na kapitálových trzích umožňuje Česká spořitelna a Poštovní spořitelna, investovat do podílových fondů Česká spořitelna, Komerční banka a Moneta.

U on-line zřizování produktů nastal při meziročním srovnání největší posun u České spořitelny, Expobank a Unicredit Bank, které letos umožňují zřídit si přes internet o tři produkty více. Vůbec nejvíce produktů takto ze všech bank podporuje Česká spořitelna, a to třináct. Celkově se na první místo v šířce on-line nabídky služeb a produktů letos vyšvihla Equa bank, druhá je Česká spořitelna a třetí mBank.

„Asi nikoho nepřekvapí, bude-li trend poskytování služeb a prodej finančních produktů online dále pokračovat. Osobně si myslím, že v oblasti servisních služeb bude role telefonického bankovnictví ustupovat do pozadí a nebude představovat významnou konkurenční výhodu. A to ani v případě, že často cestujete do zahraničí – dostupnost WiFi či datových mobilních služeb je obecně na vysoké úrovni. Z pohledu zřizování finančních produktů elektronickými kanály očekávám pokračování trendu v rozšiřování portfolia produktů sjednatelných čistě online. A to především v oblasti složitějších produktů, jako jsou hypotéky a pak také v oblasti investičních služeb. S tím, jak postupně naše společnost bohatne, bude pro stále větší počet klientů bank důležité zhodnocení volných prostředků do budoucna a investice do investičních produktů (ať už akcií, fondů či jiných produktů) budou stále běžnější součástí našeho portfolia. Myslím, že pro další akceleraci online zřizování produktů, a to obzvlášť pro neklienty, bude důležité poskytnout možnost online zřízení identity umožňující návazné zřízení dalších produktů,“ říká senior Business Architekt pro finanční sektor Otto Hartvich ze společnosti IBM Česká republika.

Výsledky analýzy Datanku v oblasti on-line bankovnictví potvrzují, že od bank v éře digitalizace klienti očekávají vyšší rychlost a stupeň komfortu, který přináší stále se rozšiřující nabídka elektronické obsluhy bankovních záležitostí prakticky bez nutnosti navštívit pobočku. I kamenné banky nabízejí širokou škálu on-line služeb, samozřejmostí jsou elektronické výpisy či nabídka bezkontaktních karet. Současně se zvyšuje i míra ochrany klienta. Pozitivní trend bude dále pokračovat,“ doplňuje Jaroslav Daňhel, profesor na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a člen advisory boardu výzkumu Nejlepší banka.

Newsletter