Stanovisko ČEZ k soutěži v Písnici

ČEZ obdržel stanovisko od společnosti Kennial a postoupil ho právním poradcům, kteří ho budou hodnotit. ČEZ bude i nadále samozřejmě postupovat v souladu s pravidly vyhlášené veřejné soutěže. Doplňujeme, že vlastnictví bytového portfolia ČEZ je nezpochybnitelné a podaná určovací žaloba není právní vadou prodávaných nemovitostí a nebrání tomu, aby katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva ve prospěch vítězného uchazeče. Není tedy ani důvodem pro odstoupení účastníka ze soutěže. O odporu části nájemníků vůči prodeji společnost Kennial věděla, neboť šlo o veřejně dostupnou informaci, a tím, že nabídku podala, také deklarovala, že je s tímto rizikem srozuměna. Prohlášení o konfliktu zájmů tedy považujeme za účelové.

Newsletter