Americké výnosy pokračují v růstu. Rostou i ty evropské, například 10letý německý bund se poprvé od května 2019 přehoupl nad 0 %. Dolar proti euru nerozšiřuje mírně slábne nad 1,1340 EURUSD. Z měn regionu posiluje koruna, která se posouvá pod 24,30 za euro.

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR 2021-2022 z dubna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 20. dubna 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR 2021-2022 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 7 členů Výboru, 1 člen považoval prognózu za optimistickou, 1 člen pak za obezřetnostní.

Zdůvodnění:

Většina členů Výboru považovala makroekonomickou prognózu MF za realistickou a souhlasila s jejími hlavními závěry pro výhled růstu tuzemské ekonomiky v letech 2021 a 2022. Většina členů však zároveň zdůraznila, že struktura růstu je v jejich vlastních prognózách odlišná, přičemž nejčastěji členové Výboru zmiňovali jimi předpokládaný rychlejší růst spotřeby domácností v letošním roce oproti prognóze MF, a naopak mírně slabší růst v roce příštím. Řada členů Výboru také zmínila, že pro letošní rok předpokládá oproti prognóze MF slabší růst investic. Jeden člen Výboru pak považoval prognózu za optimistickou, jelikož počítá s rozvolněním protipandemických opatření později, než předpokládá prognóza MF. Naopak jeden člen Výboru vyhodnotil prognózu jako obezřetnostní, a to vlivem jím očekávaného mírně vyššího růstu ekonomiky a také příznivějšího vývoje na trhu práce ve srovnání s prognózou MF. Členové Výboru se nicméně shodli na tom, že rizika prognózy jsou stále citelně zatížena nejistotou spojenou s pandemickým vývojem, který lze i nadále jen obtížně odhadovat.

V Praze dne 20. 4. 2021

RNDr. Pavel Sobíšek – předseda Výboru pro rozpočtové prognózy

Newsletter