Dolar je v zisku proti euru i v dolarovém indexu. Americké výnosy se posunuly výše, 10letý dluhopis se obchoduje nad 1,6 %. Hlavní událostí je americká inflace, konsensus trhu čeká zrychlení z 2,6 % na 3,6 % y/y, některé predikce pracují s více než 4 %. Riziko nad konsensus vyšší inflace je rizikem vyšších US výnosů. To by mohlo dostat pod tlak rizikové měny, včetně koruny obchodující se těsně nad 25,50 za euro.

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR 2021-2022 z dubna 2021

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 20. dubna 2021 posoudil v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR 2021-2022 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění.

Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 9 členů.

Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 7 členů Výboru, 1 člen považoval prognózu za optimistickou, 1 člen pak za obezřetnostní.

Zdůvodnění:

Většina členů Výboru považovala makroekonomickou prognózu MF za realistickou a souhlasila s jejími hlavními závěry pro výhled růstu tuzemské ekonomiky v letech 2021 a 2022. Většina členů však zároveň zdůraznila, že struktura růstu je v jejich vlastních prognózách odlišná, přičemž nejčastěji členové Výboru zmiňovali jimi předpokládaný rychlejší růst spotřeby domácností v letošním roce oproti prognóze MF, a naopak mírně slabší růst v roce příštím. Řada členů Výboru také zmínila, že pro letošní rok předpokládá oproti prognóze MF slabší růst investic. Jeden člen Výboru pak považoval prognózu za optimistickou, jelikož počítá s rozvolněním protipandemických opatření později, než předpokládá prognóza MF. Naopak jeden člen Výboru vyhodnotil prognózu jako obezřetnostní, a to vlivem jím očekávaného mírně vyššího růstu ekonomiky a také příznivějšího vývoje na trhu práce ve srovnání s prognózou MF. Členové Výboru se nicméně shodli na tom, že rizika prognózy jsou stále citelně zatížena nejistotou spojenou s pandemickým vývojem, který lze i nadále jen obtížně odhadovat.

V Praze dne 20. 4. 2021

RNDr. Pavel Sobíšek – předseda Výboru pro rozpočtové prognózy

Newsletter