Stát vyměřuje nadnárodním firmám stále vyšší daňové nedoplatky kvůli převodním cenám

Stále vyšší daňové nedoplatky vyměřuje stát nadnárodním koncernům v Česku, upozorňuje poradenská společnost BDO. Mezi důvody patří obchodování za špatně nastavené převodní ceny v situaci, kdy společnost fakturuje ostatním firmám ze skupiny za odebrané výrobky, zboží či služby. Zatímco v roce 2014 byla podnikům dodatečně doměřena daň ve výši  skoro 60 milionů korun, v roce 2018 už to bylo přes miliardu a rostoucí trend bude pokračovat i letos. Daňových kontrol navíc neustále přibývá. V hledáčku inspektorů budou i firmy ve ztrátě, a to bez ohledu na fakt, že ztrátu způsobila vládní opatření kvůli koronavirové krizi. Typicky se to bude týkat například podniků z automobilového průmyslu, které byly nuceny uzavřít své provozy kvůli karanténě nebo výpadku výroby u subdodavatelů.

Milionové daňové doměrky za špatně nastavené převodní ceny

„Špatně nastavené převodní ceny bývají velmi často chybou a firmám za ni hrozí od finanční správy mnohamilionové doměrky. Vedle nich musí podniky zaplatit také dvacetiprocentní penále z doměřené daně včetně úroku z prodlení. Převodní ceny při fakturaci za zboží nebo služby mají správně odpovídat běžným tržním hodnotám, což se v praxi často neděje,“ upozorňuje Lenka Lopatová z poradenské společnosti BDO.

Vliv koronavirové krize na převodní ceny

Situaci kolem převodních cen v Česku letos zkomplikovala také koronavirová krize. „Výrazný pokles poptávky po  nových vozech, ale také vládní opatření spojená s omezením volného pohybu vedly k tomu, že čeští subdodavatelé pro automobilový průmysl mají problémy s vytížením svých výrobních kapacit. Vznikají jim tak nepokryté výrobní náklady, jež mohou být na konci roku 2020 důvodem záporných výsledků hospodaření,“ přibližuje Lenka Lopatová. Finanční správa však dlouhodobě zastává názor, podle kterého firmy vykonávající pozici subdodavatelů (výrobců) závislých na skupině nemají být vystaveny tržnímu riziku. Požaduje po nadnárodních skupinách kompenzaci ztrát bez ohledu na to, že řada nepokrytých výrobních nákladů mohla vzniknout jako důsledek vládních opatření. Je zde tak reálné riziko, že finanční správa u výrobních podniků ve skupině, jež vykáží v roce 2020 ztrátu, s odstupem času zahájí daňové řízení a doměří daň.

Přibývá kontrol ztrátových firem

Firmy musí podle odborníků počítat s tím, že ročně se odehraje přes dva tisíce daňových kontrol a jejich počet se každým rokem zvyšuje. V hledáčku inspektorů jsou zejména firmy, které vykazují několikaleté ztráty. „Je třeba zdůraznit, že za takových podmínek nebylo možné až donedávna počítat s běžnou tříletou promlčecí lhůtou, ve které je správce daně oprávněn daň dodatečně vyměřit. Případ našeho klienta, kterému byla v roce 2018 zahájena kontrola roku 2013 s jediným záměrem, umožnit doměření přechozích ztrátových let 2008 a 2009, byl důvodem, proč jsme se rozhodli bránit proti takovýmto postupům u Nejvyššího správního soudu,“ říká Lenka Lopatová. „Nejvyšší správní soud dal námitkám za pravdu a rozhodl, že výklad připouštějící tzv. řetězení ztrát, podle kterého by bylo možné neomezeně dlouho kontrolovat ztrátové roky, je výkladem, který nemá oporu v textu zákona,“ upozorňuje expertka z poradenské společnosti BDO Lenka Lopatová na přelomový judikát, který je úspěchem týmu BDO vedeného Jiřím Šmatlákem a Vítem Křivánkem.

Nejčastější odhalené chyby v převodních cenách

Nejčastějším problémem, se kterým se podniky v rámci daňové kontroly převodních cen potýkají, je prokazování nákladů vynaložených za nákup vnitroskupinových služeb. „Velmi často jde o služby zahraničních manažerů, které jsou poskytovány takzvaně na dálku, bez fyzické přítomnosti u českého podniku. Dalším velmi častým kontrolním zjištěním je špatné nastavení převodních cen u podniků, které ve skupině plní funkci výrobce dodávajícího převážnou část své produkce ostatním společnostem ve skupině a převodní cena je nastavena dle koncernové metodiky.

Doporučení firmám k převodním cenám

Jak mají firmy v oblasti převodních cen postupovat? Poradenská společnost BDO doporučuje firmám dva kroky, které ovlivní výši daňového doměrku či to, zda k doměření daně vůbec dojde. „V prvé řadě je nutné dát si do pořádku smluvní dokumentaci transferových cen, třeba i pomocí expertního auditu. Vedle toho je důležité pečlivě archivovat dokumenty, které pomohou firmám prokázat, zda ztráty skutečně vznikly v důsledku vládní politiky – například omezením provozu či jeho úplným přerušením v důsledku karanténních opatření. Nebo zda k těmto ztrátám došlo sekundárně v důsledku snížením dostupnosti dodávek nutných pro výrobu. Touto dokumentací doloží, že jinak funkční podniky nemohly obchodovat v plném rozsahu a dosahovat standardní ziskovosti. Velmi důležité je, aby podniky kladly důraz zejména na tu část dokumentace, která na měsíční bázi popisuje důvody rozdílů mezi plánovaným vytížením výrobních kapacit a reálným stavem,“ uzavírá daňová expertka Lenka Lopatová z BDO.

Newsletter