Státní rozpočet se v červenci dostal do přebytku 16,6 mld. Kč

AKTUALIZOVÁNO – Státní rozpočet se v červenci dostal do přebytku 16,6 miliardy korun po schodku 5,9 miliardy korun ke konci června. ​​​​​Loni v červenci byl rozpočet v přebytku 25 miliard. Ke konci července dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 799,4 mld. Kč, celkové výdaje 782,8 mld.  

Na meziročně horší výsledek hospodaření státního rozpočtu mají již od dubna významný vliv dva faktory. Prvním z nich je 5,8 mld. Kč, které byly v dubnu 2017 převedeny z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění (letos se s těmito převody nepočítá z důvodu očekávaného přebytku). Druhým faktorem je 4,3 mld. Kč, které byly v dubnu 2018 převedeny do EGAP, a.s. (loni byly pojistné fondy EGAP, a,s, doplněny částkou 2,8 mld. Kč až v prosinci). Po odečtení těchto vlivů, které narušují meziroční srovnatelnost, by hospodaření státního rozpočtu dosáhlo lepšího výsledku než na konci července 2017.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 4,1 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 5,6 mld. Kč.

Newsletter