Stavebnímu spoření se loni dařilo. Nové obchody vzrostly o dvanáct procent

V roce 2019 uzavřeli klienti 545 517 smluv o stavebním spoření, v meziročním srovnání o 12 % více. Pro stavební spoření v České republice tak jde o nejlepší výsledek za posledních pět let. Celkové vklady v systému dosáhly 359,7 miliardy korun a objem poskytnutých úvěrů 278,1 miliardy korun.

Celkový počet smluv ve fázi spoření meziročně stoupl o necelých 60 tisíc (o 2 %) na 3 226 733 smluv. Jedná se tak o první nárůst od roku 2003, což dokazuje, že Češi nadále považují stavební spoření za vysoce atraktivní a bezpečný produkt k uložení svých finančních prostředků.

V minulém roce lidé uzavřeli 545 517 smluv, z nichž v 60 341 případech došlo k navýšení cílové částky u již existujícího kontraktu. Nový obchod tak dosáhl nejlepších výsledků za posledních pět let.

„Ukazuje se, že po letech zájmu o úvěry lidé více uvažovali o tvorbě rezerv a kumulaci vlastních prostředků, nutných pro získání případného úvěru,“ říká Jiří Šedivý, tajemník AČSS. „Podle mého mínění začnou lidé spořit ještě více. Vývoj posledních týdnů nám všem tvrdě ukázal, jak rychle se mohou některé ‚jistoty‘ změnit,“ dodává.

Stavebko také zaznamenalo obrat trendu, který je pro jeho budoucí vývoj zásadní. Po letech přibyl počet klientů, resp. smluv v systému, a zároveň vzrostla i uspořená částka na 357,9 miliardy korun, přičemž objem aktuálně poskytnutých úvěrů dosáhl 278,1 miliardy korun. Dostatečný objem vkladů je rozhodujícím faktorem pro schopnost stavebních spořitelen poskytovat další úvěry na lepší bydlení i v budoucnu.

Podíl úvěrů na vkladech se meziročně zvýšil o víc než tři procentní body na 77,3 % a dosáhl nejvyšší úrovně v historii stavebka v České republice. Víc než tři čtvrtiny uložených peněz tak slouží k financování úvěrů. Nejen to ukazuje vysokou a stále rostoucí míru efektivity celého systému stavebního spoření u nás.

Stabilní sektor a produkt

Aktuální data ukazují, že po změnách v nastavení státní podpory z let 2004 a 2011 se trh nyní již postupně stabilizoval. Po letech přibyl počet klientů, resp. kontraktů, a vzrostla i uspořená částka. „Nové obchody, které jsou klíčem k dlouhodobým zdrojům nutným pro budoucí úvěrování, dopadly nejlépe za posledních pět let, meziročně poskočily o 12 procent,“ uvádí Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Současné výsledky stavebního spoření v České republice ukazují, že ho lidé považují za perspektivní, bezpečný a stabilní produkt nejen pro spoření, ale také financování svých bytových potřeb. Úspory a případné úvěry přispěly k růstu kvality bydlení obyvatel země a měly ve formě investic a odvedených daní do státního rozpočtu i pozitivní efekt na celou českou ekonomiku.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice. Vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.

Newsletter