Středočeské inovační centrum představuje Inovace v srdci

Středočeský kraj (SČK) se oficiálně přihlásil k ambici stát se lídrem v implementaci Inovační strategie České republiky 2019 – 2030. Ta má pomoci během nadcházejících 12 let posunout ČR mezi nejinovativnější země Evropy. SČK intenzivně podporuje inovace ve středočeských firmách a to (nejen) prostřednictvím Středočeského inovačního centra (SIC).

SIC svou činností dlouhodobě podporuje výzkum, vývoj a inovace a pomáhá vytvářet spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou na území Středočeského kraje. Funguje jako platforma k propojování lidí, firem, výzkumných organizací a obcí, snaží se je inspirovat a poskytovat nástroje k tvorbě lepších řešení.

Nyní přichází s myšlenkou Inovace v srdci, která říká, že za hledáním nových a lepších řešení ve vědě, výzkumu i v podnikání vždy stojí nadšení lidé, kteří hledají nové cesty a nová řešení. Inovace v srdci má za cíl zastřešovat a sjednocovat téma inovací v kraji. Chce zpřístupňovat a popularizovat inovace a úspěchy široké veřejnosti i firmám a výzkumným ústavům, usnadňovat spolupráci a informovat o možnostech využití inovačního potenciálu SČK. K tomuto účelu poslouží také nový web inovacevsrdci.cz a facebooková stránka SIC – Inovace v srdci.

Výzkum a vývoj ve Středočeském kraji

Na území Středočeského kraje se nachází 25 výzkumných organizací a 11 inovačních center a  vědecko-technologických parků, což společně s pražskými vědeckými pracovišti tvoří 50 % vědeckovýzkumné kapacity v celé České republice. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců. „V roce 2017 činily celkové investice do vědy a výzkumu ve Středočeském kraji 14 mld. Kč, z toho tvořil 85 % firemní sektor,“ upřesňuje Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

Tato hustá síť výzkumných pracovišť umožnila vznik řady unikátních objevů, které české vědce řadí mezi špičku světového výzkumu. Mohou se pochlubit takovými úspěchy, jako je spolupráce na vývoji vesmírné sondy, která zamíří ke Slunci, nový lék na rakovinu prsu, unikátní technologie na získávání vody ze vzduchu anebo jedna z největších laboratoří na světě produkující geneticky upravované myší modely, jež mohou pozitivně ovlivnit léčbu rakoviny nebo cukrovky.

Inovační vouchery už počtvrté propojí firmy a vědce

Čeští vědci světového formátu nepracují jen na velkých projektech s mezinárodním přesahem, ale díky podpoře Středočeského kraje dokáží pomoci také při vývoji zcela konkrétních inovačních řešení pro firmy, které se rozhodly využít tzv. Inovační voucher. „Za jednu z velkých výhod inovačního voucheru považuji, že umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami,“ doplňuje ředitel SIC Vilém Růžička.

Aktuálně mohou firmy o Inovační voucher žádat ve čtvrté výzvě, kterou SIC vyhlásilo na začátku března. Nově je program rozdělen na dva podprogramy pro malé a střední podniky a startupy. Celkem je pro firmy, které chtějí inovovat, vyčleněno 5 mil. Kč. V závislosti na zájmu žadatelů bude výzva otevřena nejdéle do 31. 1. 2020.

Podpora inovací ve firmách v číslech

Od roku 2016 SIC obdržel celkem 143 žádostí o Inovační voucher od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 % připraveného rozpočtu). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 % připraveného rozpočtu). Nejvíce spoluprací bylo uskutečněno s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

Nejen věda a výzkum vedou k inovacím, SIC nabízí firmám komplexní podporu

Proto, aby se firmy rozvíjely a posouvaly mezi špičku ve svém oboru, již dávno nestačí mít ten nejlepší a nejkvalitnější výrobek. Řada podniků zapomíná na to, že součástí úspěchu na trhu je kvalitní marketing, komunikace a design. Potřebnou podporu v těchto oblastech nabízí SIC prostřednictvím tzv. Kreativních voucherů. Středočeské firmy a kreativci z celé ČR se díky nim mohou pustit do spolupráce například na novém webu, grafické identitě, video prezentaci nebo designu produktu. SIC je ve druhé výzvě programu podpoří částkou až 300 000 Kč.

Odhalovat možnosti růstu a skryté příležitosti k rozvoji malých a středních firem pomůže nově Program PLATINN. Ten spočívá ve spolupráci vedení firmy, inovačního manažera ze SIC a jednoho z více než 80 expertů. Jeho úlohou je s pomocí managementu společnosti identifikovat klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji firmy, naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Např. v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitrofiremních hodnot nebo zajištění a efektivní řízení finančních zdrojů a interních procesů.

Zakládajícími členy SIC jsou Středočeský kraj (SČK), Fyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, V roce 2018 se dalším významným členem stalo ČVUT v Praze.

Newsletter