Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZ

Česká skupina SkyLimit Industry, kterou tvoří malé a střední strojírenské podniky, oznámila akvizici společnosti VMK-CZ, jež se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojů a automatizovaných linek. Skupinu tak nyní tvoří pět nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 milionů korun a celkovém počtu 300 zaměstnanců.

Fond SkyLimit Industry SICAV, který je investičním nástrojem skupiny SkyLimit, získal ve společnosti VMK-CZ majoritní podíl přes 70 procent. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek pro automobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadále působit ve vedoucích rolích.

„Nová akvizice je už třetí firmou z oblasti průmyslové automatizace, v níž vidíme výrazný růstový potenciál a která naplňuje naši vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň dobře zapadá do našeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní rady SkyLimit Industry.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice a.s., INOX Technology a.s., Ventos Energy Solutions, a.s., a TECHNIK PARTNER, s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry. Společnost z Ústí nad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun. Ukazatel zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) činil zhruba 16 milionů Kč při dvojciferné marži.

„Naše společnost Forez se jako stoprocentní vlastník VMK-CZ rozhodovala, jakým směrem se vydá v oblasti průmyslové automatizace. Chtěli jsme se stát ještě větším hráčem na trhu a nabídnout zákazníkům řešení, která nebudou omezena personální, výrobní nebo kapitálovou kapacitou. Proto jsme za přispění poradců z PwC a PwC Legal spojili síly se skupinou Skylimit,“ komentuje akvizici finanční ředitel společnost Forez, s.r.o., Serge Faltus.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje, automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovým řešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického či potravinářského průmyslu.

„Sektor průmyslové automatizace, který je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce, je v současné době jedním z nejrychleji rozvíjejících se průmyslových odvětví. V Česku se ale zatím vyznačuje značnou rozdrobeností, proto v jeho konsolidaci spatřujeme velký potenciál pro zhodnocování kapitálu našich investorů i z důvodu rezistence vůči hospodářskému cyklu,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další ze společníků SkyLimit.

Průměrný roční růst tržeb VMK-CZ činil za poslední čtyři roky 12,8 procenta. V současné době společnost disponuje objednávkami, které znamenají plnou vytíženost výrobních kapacit do poloviny roku 2020. Součástí transakce, jejímž poradcem byla advokátní kancelář Havel & Partners a akviziční financování poskytla UniCredit Bank, je také vstup klíčových manažerů do majetkové struktury firmy.

O skupině SkyLimit Industry
SkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů typu private equity, který buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí od 100 do 500 mil. Kč. Aktuální portfolio fondu tvoří 5 nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 mil. korun, které zaměstnávají přes 300 pracovníků.
Společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivní hotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategický investor, který investuje na předem neomezenou dobu.
SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácích průmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu a je odpovědí na stále rostoucí poptávku po alternativních investičních nástrojích. Fond dosáhl za poslední dva roky kumulovaného výnosu 18,12 procenta. Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností a představuje trvalou hodnotu, která nekoreluje přímo s vývojem na finančních trzích. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč. Fond v současné době spravuje aktiva v celkové hodnotě přes 400 mil. korun.
Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Obhospodařovatelem fondu je Amista, investiční společnost, a.s. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovaných investorů. Fond je členem Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).

Newsletter